Statistiche web
  • อาสาไทยยืนยัน
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการไทยสามัคคี จ.แพร่ เร่งขยายงาน เปิดลานค้าฝึกหัดต.บ้านปงท่าข้าม พร้อมด้วยสมาชิกลงหุ้นเพื่อเป็นทุนซื้อสินค้าจากส่วนกลางมาบริการให้กับสมาชิก 

นายเจษฎา แก้วศล หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่...