ตามที่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการขุดลอกลำห้วยร่องฟองตอนบน​ หมู่ 2​ และหนองร่องซาง​ หมู่ 1 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นั้น  ซึ่งมีการใช้เครื่องจักรกลขุดลอกคลองและวัชพืชที่ขวางการไหลของน้ำ ตั้งแต่วันที่ 5 -16 กันยายน 2565 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นายวชิรพงศ์ โกสิน กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อย่างเช่นโครงการขุดลอกลำห้วยร่องฟองตอนบน​ หมู่ 2​ และหนองร่องซาง​ หมู่ 1 เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยใช้เครื่องจักรกลขุดลอกคลองและวัชพืชที่ขวางการไหลของน้ำ ตั้งแต่วันที่ 5 -16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นอย่างดี

ในส่วนพี่น้องตำบลทุ่งโฮ้ง เห็นการทำงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุ่งโฮ้ง ที่มี นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง ที่มีการเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกเรื่อง ที่มองปัญหาที่จะเกิดขึ้น รีบหาทางแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น โดยทำงานเชิงรุก โดยได้รับความร่วมจากฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา รวมถึงฝ่ายปกครอง พี่น้องชาวทุ่งโฮ้ง ในการ เสนอและสะท้อนความต้องการมาสู่ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง และทำโครงการเข้าไปแก้ไขทันที นี่คือ “ผู้บริหารมืออาชีพตัวจริงเสียงจริง”

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่