เกิดเหตุกิ่งต้นดอกทองกวาวภายในโรงเรียนบ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หักโค่นล้มทับโรงอาหารของโรงเรียนบ้านกองก๋อย ได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดลมกระโชกแรงพายุฝนพัดถล่ม จากการตรวจสอบไม่พบผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับราษฎรบ้านกองก๋อย , องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เข้าดำเนินการเลื่อยตัดกิ่งไม้เคลื่อนย้ายกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักโค่นล้มดังกล่าว ออกจากบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนบ้านกองก๋อย พร้อมทั้งรื้อถอนหลังคาโรงอาหารที่ได้รับความเสียหายด้วย

สาเหตุจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ. เป็นผลมาจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งโดยทั่วไป อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางวัน และมักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงฤดูหนาวจะอ่อนกำลังลง และถอยกลับไปปกคลุมบริเวณประเทศจีน แต่ยังมีบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นดังกล่าว แผ่ลงมาปกคลุมได้เป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับความแรงของมวลอากาศ