หน้าแรก แท็ก แปดริ้ว

Tag: แปดริ้ว

ผู้ว่าฯแปดริ้วประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  ผู้ทรงวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง   โดยที่ประชุมแจ้งเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมทั้งหมด 8 ประเด็น ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จจำนวน 4...

รองผู้ว่าฯแปดริ้วเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมี นางสาวฉัตรประอร  นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  นายวรนัฐ  ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล 50 คน  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯและรับการอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามยุทธศาสตร์ที่...

ผู้ว่าแปดริ้วบวงสรวงองค์หลวงพ่อโสธรฯไข่ไก่ 119,999 ฟองเป็นปีที่ 131

บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ์หลังใหม่ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีบวรงสวรงองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ไข่ไก่ 119,999       ฟอง โดยมีนายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา     หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการ   บวงสวรงองค์หลวงพ่อพุทธโสธรซึ่งใด้จัดขึ้นเป็นปีที่ 131 ตรงกับวันอังคารที่16 พย. 64 ขึ้น 12...

นายก อบจ.แปดริ้วจับมือรองบ่วงร่วมผู้ว่าแจกเห็ดหอม20.000กิโลกรัม ในยุคโควิด-19

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทราดร.รัฐสภา นพเกตุรองนายก อบจ. พร้อมด้วยนายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันแจกเห็ดหอมสดที่ใด้รับการสนับสนุนจาก นายศักริน ธงชัยสว่าง(เสี่ยเก้า)เจ้าของ  บริษัทจัสกรีนนำเข้าผักสด ส่งมอบแก่รองบ่วงเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนนำร่องก่อนล๊อตแรกจำนวน 6 พันกิโลให้พี่น้องประชาชนชาวแปดริ้วบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะแจกยอดถึง 20,000 กิโลกรัม ล๊อตที่ 2 ที่จะแจก อีก 14,000 กิโลกรัม สำหรับล๊อตแรกในการแจกวันนี้ยอดที่ทางเสี่ยเก้าส่งมาอยู่ที่จำนวน 6,000...

แปดริ้วคัดเลือก “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้” ปี 2564 ยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้ ประจำเดือนกันยายน 2564  พร้อมด้วยนายสุทธิชัย  อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความประพฤติ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในสังคมไทย โดยคัดเลือกบุคคล และประชาชนทั่วไป ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จาก 11 อำเภอ /อำเภอละ...

พ่อเมืองแปดริ้วรับมอบแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คบจ.)สู้ภัยโควิด-19

ที่อาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี   ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  รับมอบแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (คบจ.) ประกอบด้วย แอลกอฮอล์  95%  ชุด PPE หน้ากากอนามัย  พัดลมตั้งโต๊ะ น้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  และ น้ำดื่ม รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ...

แปดริ้ว ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ deliveryผู้ป่วยติดเตียง

 จากนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ด้วยการเร่งฉีดวัคซีน  วันที่ 31 ส.ค. 64  นายไมตรี ไตติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นพ.มณเฑียร  คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้เดินทางไปเยี่ยม และนำวัคซีนไปบริการฉีดให้ นางสาวสโรชา  พลรักษ์    อายุ  23  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  711 ...

ผู้ว่าฯแปดริ้วชวนประชาชนฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เดือน เมย. – 17 ส.ค. ฉีดไปแล้วประมาณ 310,000 คน เป้าหมายของฉะเชิงเทราคือ 560,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ถือว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนติดอันดับท็อปเท็นของประเทศ และเดือน ส.ค. นี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการจัดสรรวัคซีนประมาณ 100,000 โดส...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,384ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles