หน้าแรก แท็ก เพชรบูรณ์

Tag: เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

ที่หอประชุมโรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะครูผู้บริหารโรงเรียนเสรีศึกษา โดยการนำของ ดร.ชรอยวรรณ   ประเสริฐผล ผู้บริหารโรงเรียน ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยประจำปี 2563 ซึ่งโรงเรียนเสรีศึกษาได้ให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติมโตเป็นพลเมืองที่ดีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไปโรงเรียนเสรีศึกษาได้จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไปซึ่งปีการศึกษา2563  โดยมีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรระดับปฐมวัยจากโรงเรียนเสรีศึกษา  จำนวน 128 คน โดยมี ว่าที่พันตรีระหยัด ...

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 8 นำจิตอาสาภัยพิบัติ ทหารเสนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน

กองพันทหารเสนารักษ์ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ตำบล ดังนี้ ตำบลวังพิกุล มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน, ตำบลพญาวัง มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 8 หลังคาเรือน และตำบลซับไม้แดง มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน...

เพชรบูรณ์-ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบบ้านให้เด็กยากไร้มอบรถยนต์ให้โรงเรียน

ที่ โรงเรียนบ้านซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มี นายคงเดช  การงานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเปิบ พร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษากล่าวต้อนรับ นายพงศกร ตุลานนท์  ผู้อำนวยการธนาคารอาหารสงเคราะห์ภาคเหนือตอนล่างกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวเปิดกิจกรรม มอบบ้าน มอบรถยนต์รับ – ส่งนักเรียนและสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กหญิงปีใหม่...

เพชรบูรณ์ ร.ร.อนุบาลเทศบาลชนแดนจัดรณรงค์ใช้รถใช้ถนน

ที่ลานเอนกประสงค์อาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายศุวิเชษฐ  ยี่ภู่ศรี ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนเป็นประธาน พร้อมด้วย นางมะลิ นาคคล้ายรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เปิดงานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักยายนต์และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยทางถนนและการสร้าวินัยการจราจรในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักนักเรียนในการโดยสารรถจักรยานยนต์รวมถึงการให้ความรู้ด้านป้องกันภัยในเหตุการณ์กรณีเด็ดติดรถยนต์ มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชนแดน โดยการนำของ พ.ต.อ.สืบพงษ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้กำกับการสถานีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) Memorandum of Understanding ในการมีส่วนร่วมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ,การซ้อมแผนให้ความรู้ทักษะวิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์การสาธิตให้ความรู้CPRปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานโดยมี นางฐานิต สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายสุรชาติ...

สมาคมกีฬาเพชรบูรณ์จัดแข่งว่ายน้ำหาช้างเผือก

ที่สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิจิตร พรพฤติพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ดร.สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ อุปนายกสมาคม นายพฤตสภา แย้มพราย อุปนายก นายคงภัค สงนุ้ย อุปนายก มอบเหรียญรางวัล กว่า 90...

เพชรบูรณ์ บรรยากาศ การรับสมัครผู้บริหาร(นายกเทศมนตรี)-สท เทศบาล

ที่ศูนย์การรับสมัครผู้บริหารเทศบาล(นายกเทศมนตรี)และสท.ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น นั้น ที่หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้บริหารและสมาชิกผู้สมัครทั้งสองทีม เช่นทีมพัฒนาท่าข้าม โดยการนำของนางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล อดีต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้ามและลูกทีม จับได้หมายเลข 1 สมัครนายกและลูกทีม 2. ทีม รักษ์ท่าข้าม นำโดยนาย ธนะสิทธิ์ แต้ไชยวิวัฒน์ ผู้สมัครนายกนำทีมสมาชิกจับฉลากได้ลำดับที่...

เพชรบูรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค-ทุนอาหารกลางวันให้เด็กกำพร้า

ที่ ชมรมบ้านดนตรี 4 น.(2020) เลขที่ 126 หมู่ 4  ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เจ้าอธิการสามารถ  จันทฺสาโร เจ้าคณะตำบลชนแดนเขต 2 ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอชนแดน เจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้ว ประธานชมรมบ้านดนตรี และ นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานมอบทุนหาอารกลางวันจำนวน 10,000...

เพชรบูรณ์ ร.ร.อนุบาลเทศบาลจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ที่โรงโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายศุวิเศษฐ ยี่ภู่ศรี ปลัดเทศบาลตำบลชนแดนรักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลได้เป็นประธานกเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนอย่างจริงจัง ปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาเทศทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อมประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน อยากรู้ อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย  จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งชองชุมชนและสังคม โรงเรียน,นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอีกประการเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะค่านิยมที่โรงเรียนกำหนดเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับสังคมและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดีให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและแนวทางในการป้องกันในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้ เดินรณรงค์ถือป้ายชวนเชิญในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน อีกด้วย https://youtu.be/Z1A4FmSioGo ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์  เหล็กคำ / น.ส.หัสยา ชมภู จ.เพชรบูรณ์

Stay Connected

22,042แฟนคลับชอบ
2,813ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles