หน้าแรก แท็ก พัฒนาชุมชน

Tag: พัฒนาชุมชน

“นิวัติ น้อยผาง” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ที่ จ.แพร่

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอลอง ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการดำเนินการติดตามด้วย โดยได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดแพร่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ก่อตั้งขึ้นโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง ซึ่งได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ...

ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOB)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 โครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOB)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ...

พช.ฉะเชิงเทราลงพื้นที่เตรียมจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของพัฒนาชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางอาภร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมสถานที่วัดท่าอิฐในการเตรียมจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐ กิจในประเทศ การจัดโครง การครั้งนี้จึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐาน ราก ส่งเสริมการขาย อุด หนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด มอบโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่อันล้ำค่า ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป กิจกรรม...

พัฒนาชุมชนจ.กระบี่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนท้องถิ่น

นายสงัด พืชพันธุ์  พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดกระบี่ว่า ผ้าไทยเป็นพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่จึงได้เข้าไปส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำทั้งระบบ โดยมีโครงการกระบี่โมเดลที่จะพัฒนาผ้าบาติกทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่สีที่จะเอามาย้อมก็จะมีการส่งเสริมโดยการให้ปลูกไม้ที่เป็นสีธรรมชาติ   ลายผ้าบาติกจะทำยังไงให้มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ที่คนทุกคนยอมรับร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประกวดตัดชุดผ้าไทย โดยมีการเชิญชวนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ทุกอำเภอ สวมใสผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่ ในการปฏิบัติราชการหรือในโอกาสต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน คือในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ประเภทผ้า สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตกว่า 30000...

กรมโยธาธิการ,ผู้ว่าฯลงพื้นที่พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลชนแดน (เพชรบูรณ์)

ที่ห้องประชุมศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายติยรัตน์  ธูปวงค์ นายอำเภอชนแดนเป็นผู้แทนมา เป็นประธาน สรุป รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (รอบสุดท้าย)ผลการคัดเลือกงานเร่งด่วนถึงระยะกลาง มาทำการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเทศบาลชนแดนที่มีความจำเป็นระยะสั้นถึงระยะกลางพร้อมแผนก่อสร้างแนวทางที่จะดำเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลชนแดน   โดยมี นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนกล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และ นายศุวิเชษฐ์  ยี่ภู่ศรี ปลัดเทศบาล นางมะลิ นาคคล้าย รองปลัด ร่วมรับรอง พร้อมด้วย นางสาวพรรณนา เอมอู่สิน หัวหน้าสำนักปลัด นายสิทธิชัย วิชัยธนพัฒน์...

พัฒนาชุมชนอ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับปกครองอำเภอ

นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอบุ่งคล้า หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ปลัดอบต.ทั้ง 3 แห่ง กำนัน/ผญบ. ผู้นำ อช. และสตรี ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม kick off เปิดปฎิบัติการ Qiuck win 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวคิด "จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน " ผู้นำต้องทำก่อน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เน้นการปลูกผักสวนครัว เป็นขั้นพื้นฐานในการสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต ต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน...

พัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์มอบรางวัลการประกวดร้านงานพระยาพิชัยดาบหัก

​ ที่เวทีร้านกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์​ ในงานพระยาพิชัย​ดาบ​หัก​และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสมเกียรติ​ พูลสุขเสริม​ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ เป็นประธา​นในการมอบรางวัลการประกวดร้านงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ประ​จำ​ปี​ 2563 คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้านงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2563 ได้ดำเนินการพิจารณาให้คะแนนและตัดสินผลการประกวดร้านอำเภอ เมื่อวันที่ 8และ 11 มกราคม 2563 เรียบร้อย ซึ่งผลการประกวดร้านงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี2563 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่อำเภอท่าปลา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่อำเภอเมือง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่อำเภอลับแล รางวัลชมเชย 6รางวัลได้แก่ อำเภอฟากท่า อำเภอพิชัย อำเภอตรอน อำเภอน้ำปาด...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,509ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles