หน้าแรก แท็ก ผ้าป่า

Tag: ผ้าป่า

ตราด อ.คลองใหญ่ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ นายสุรเชษฐ์ แก้วคํา นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานร่วมกับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นางสำราญ   ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีพระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว ต.ไม้รูด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่...

ชัยภูมิ ชาวบ้านท่ากูบ ร่วมแต่งชุดไทยรำต้อนรับคณะผ้าป่าคึกคัก

ชัยภูมิชาวบ้านท่ากูบแต่งชุดไทยรำต้อนรับ คณะสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย สกท. ลูกพญาแล ชัยภูมิ ร่วมทอดผ่าป่าสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ศิริมงคลชัย ณ.วัดท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้อ ประจำวัดท่ากูบได้มีปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ในการสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้สืบเนื่องมาครั้งที่หลวงพ่อพระครูวิสุทธิญาณคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านท่ากูบซึ่งท่านได้มรณะภาพไปแล้วและได้สั่งเสียไว้กับญาติโยมว่ามีความประสงค์อยากจะสร้างพระมหาเจดีย์ไว้ให้เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพระองค์ตื้อไว้เป็นที่สักการะบูชาและเพื่อให้วัดบ้านท่ากูบได้มีปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้พระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนลูกหลานได้กราบไหว้สักการะบูชา ต่อมาพระอธิการตรีเพชรปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดท่ากูบองค์ปัจจุบันท่านได้สานต่อปณิธานของหลวงพ่อพระครูวิสุทธิญาณคุณ จึงได้ปรึกษาคณะกรรมการวัดผู้นำชุมชนชาวบ้านท่ากูบบ้านห้วยส้มป่อยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัดและชาวบ้านทั้งบ้านท่ากูบและบ้านห้วยส้มป่อยตำบลท่ากูบอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิด้วยงบประมาณการสร้าง 5 ล้านบาทดังนั้นวันนี้จึงได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญจากธุรกิจนำขบวนผ้าป่ามาร่วมทอดถวายเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์ให้กับวัดท่ากกในครั้งนี้อย่างคึกคัก โดยมีนายยศวัจน์ ชัยวัฒนศิริกุล เป็นประธานนำคณะผ้าป่าทอดถวายในครั้งนี้โดยมีนายสุพล  เหล็กมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบและคณะกรรมการวัดท่ากูบพร้อมด้วยชาวบ้านร่วมแต่งชุดไทยรำต้อนรับคณะผ้าป่าและร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างคึกคักอิ่มบุญตามๆกัน สำหรับท่านผู้ใจบุญที่จะร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ กับวัดท่ากูบ สามารถร่วมบุญได้...

จังหวัดนนทบุรีจัดทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย  อร่ามศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน  ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  โดยมี นางอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ในการสนับสนุนให้การฝึกอาชีพ การบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนให้กลับเข้าสู่ครอบครัวอย่างปกติสุขเป็นที่ยอมรับของสังคม สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท สำหรับกิจกรรมดังกล่าวผู้ไปร่วมงานได้มีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป ...

ผู้ว่าฯ แปดริ้ว นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระเจดีย์มหาธาตุศรีสุวรรณคีรี (วัดเขาดงยาง)

ที่ศาลาปฏิบัติธรรม บนยอดเขาบริเวณก่อสร้าง พระเจดีย์มหาธาตุศรีสุวรรณคีรี (วัดเขาดงยาง) ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม   นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฆราวาส  พร้อมด้วย พระราชภาวนาพิธาน  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร และ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  (ศาตนันช์)  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี / เจ้าคณะตำบลหนองแหนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระเจดีย์มหาธาตุศรีสุวรรณคีรี...

เชียงใหม่ สมาคมกู้ภัยทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างบ่อเก็บน้ำสำนักสงฆ์

ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างบ่อเก็บน้ำ ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์บ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยคุณกฤติยาภรณ์ รัศมีศศิประภา นำสมาชิกอาสากู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ สมาคมเม้งลักกิ้วสุกโป่ว นพรัตน์สันป่าตอง สมาคมกู้ภัยป่าซาง ลำพูน และทีมงานอู่ช่างหล้าสันป่าตอง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมกันนี้ได้มอบถังเก็บน้ำขนาดความจุ 34,000 ลิตร ให้พระสงฆ์และชาวบ้านปิพอ รวม 50...

นครนายก พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12

ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ...

จังหวัดกระบี่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กระทรวงมหาดไทย จึงได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564  สำหรับจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดกระบี่ และดำเนินการรณรงค์หารายได้สมทบกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538...

ศรีสะเกษ พลังศรัทธาครูศรีสะเกษ เขต 4 ทอดผ้าป่าพลังบุญร่วมสร้างหอประชุมโดม ได้เงินกว่า 1 ล้านบาทเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4  (สพป.ศรีสะเกษ  เขต 4)  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ  พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ  รองเจ้าคณะ  จ.ศรีสะเกษ  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  พระครูสิริรัตนาภรณ์  เจ้าคณะ  อ.กันทรลักษ์  (ธ)  และพระครูโกศลสิกขกิจ  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ)  เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ได้ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าพลังบุญร่วมสร้างหอประชุม  (โดม) ...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,587ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles