สมเด็จพระธีรญาญมุณี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะศาลรัฐธรรมนูญ  นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี คณะครูโรงเรียนห้วยเปล้า โรงเรียนห้วยขาแข้ง โรงเรียนปางไม้ไผ่  หัวส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าในการสร้างเมรุ ศาลาธรรมสังเวช ห้องน้ำ มูลค่า 1ล้าน 5 แสนบาท ของวัดห้วยเปล้า ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่ 

หลังจากนั้นได้มอบทุนให้กับโรงเรียน 3 แห่ง โรงเรียนห้วยเปล้า 1แสน บาท โรงเรียนห้วยขาแข้ง 1แสน 5 หมื่นบาท และโรงเรียนวัดปางไม้ไผ่ 1 แสนบาท เพื่อนำเงินไปปรังปรุงอาคารเรียนที่ทรุดโทรม  หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดห้วยเปล้า  ซึ่งภายในงานได้มีโรงทานหลายแห่งมาร่วมอนุโมทนาจัดเลี้ยงผู้มาทำบุญ โดยมีพระครูวินัยธรวิชาญ จนฺทสาโร เจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้า เจ้าคณะตำบลเขต 1 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน พร้อมเด็กนักเรียนชาวบ้านห้วยเปล้าให้การต้อนรับคณะ  

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี