หน้าแรก แท็ก ท่องเที่ยว

Tag: ท่องเที่ยว

นครนายก “รถอีแต๊ก” พานักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ชมนกเหยี่ยวทุ่งใหญ่ปากพลี

มูลนิธิโลกสีเขียว นำคณะนักเรียนนานาชาติ อายุระหว่าง 4 ถึง 16 ปี พร้อมครอบครัวเข้าศึกษาธรรมชาติ และเยี่ยมชมระบบนิเวศของดงเหยี่ยวดำทุ่งใหญ่ปากพลี หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมี สจ.สิทธิชัย อิ่มจิต ประธานชมรมอนุรักษ์นกเหยี่ยวปากพลี เป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับนกเหยี่ยวในทุ่งใหญ่ปากพลี พร้อมนางศิรินภา ศิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ...

ยะลากลับคึกคักอีกครั้ง คนแห่เที่ยววันหยุดยาวแวะค้างคืน ล่องแพ ทะเลสาบเขื่อนบางลาง ทะเลสาบสีเขียวมรกต ชมธรรมชาติที่สวยงาม

ผู้สื่อข่าวรายงาจากจังหวัดยะลา ในช่วงวันอยุดยาว ต่อเนื่อง 4 วัน ได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้โอกาสท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่ อีกทั้งภายหลังมาตรการควบคุมสถานการณ์เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ซาลง ทำให้นักท่องเที่ยว จำนวนมาก ที่วางแผนเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา ใช้ช่วงวันหยุดยาว เดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติ ล่องแพ และพักผ่อนบนทะเลสาบเขื่อนบางลาง ทะเลสาบสีเขียวมรกต ทะเลหมอกที่ทอดยาวสลับหุบเขาไกลสุดตา ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาบ นักท่องเที่ยวต่างนำครอบครัว ลงเล่นน้ำสดชื่นก่อนกลับจบทริป เก็บเกี่ยวความสุขในวันหยุดอย่างเต็มที่ สำหรับการล่องแพทะเลสาบเขื่อนบางลาง ต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน...

จังหวัดกระบี่ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการท่าเทียบเรือแบบครบวงจร

นายพลวัต  ณ นคร   กล่าวถึงการเปิดให้บริการท่าเทียบเรือแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ว่า  ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โรค covid 19 แพร่ระบาด รัฐบาลก็ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือสำราญหรือเรือยอทช์ที่สำคัญสำคัญ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการอนุญาตให้เรือยอทช์ต่างชาติอยู่ในไทยได้จากเดิม 1 ปีเป็น 2 ปี 6 เดือน ซึ่งนโยบายนี้จะเป็นนโยบายที่ทำให้อุตสาหกรรมเรือยอทช์ โตอย่างก้าวกระโดด เพราะได้สร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะว่าเจ้าของเรือ เป็นเจ้าของธุรกิจบ้าง เป็นผู้บริหารระดับสูงบ้าง...

แม่ฮ่องสอน ททท.ผุดโครงการท่องเที่ยวรับช่วงวันหยุดยาว เน้นหมู่บ้านท่องเที่ยวชื่อดังเป็นจุดขาย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และกลุ่มดอยสเตอร์ จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการนำเที่ยวชุมชน (CBT TRAVEL AGENT)  ชื่อดัง โดยมี 1) นายปณต ประครองทรัพย์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนแม่ฮ่องสอน THAI LOCALISTA  2) นางจิราวรรณ ฉัตรเฉลิมวุฒิ SENIOR PRODUCT...

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชุมชน

นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมประเพณี โดยมีประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนยังจังหวัดเชียงรายคนในชุมชนได้นําสิ่งที่มีในชุมชนออกมานำเสนอในรูปแบบของอาหารการแต่งกายการแสดงการละเล่นหัตถกรรมพื้นบ้านรวมถึงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการจัดฝึกอบรมอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนเดิมให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบันการดำรงชีวิตของประชาชนมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจผู้คนเกิดภาวะว่างงานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ (Covid-19)  และราคาสินค้าทั่วไปได้ปรับตัวสูงขึ้นประชาชนจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่สามารถมุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียวการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมด้วยซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น นายธเนศ โกมลธง กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากวิถีชีวิตชุมชนครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคน ในชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงรายตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นระดับพื้นที่ของรัฐบาลโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพโดยได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพโดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลักสูตรการจัดทำและผลิตของที่ระลึกหลักสูตรอาหารขนมและเครื่องดื่มหลักสูตรวัฒนธรรมล้านนาสู่งานอาชีพประกอบด้วยจักสานบายศรีและผลิตตุงและหลักสูตรการส่งเสริมการขายการตลาดและการตลาดออนไลน์ 2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนโดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนจำนวน...

พังงา-ททท.ชวนเที่ยวพังงาหน้าฝน นำบล็อกเกอร์สายกินเที่ยวสร้างคอนเทนต์ 10 จุดเช็คอิน กิน เที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)  สำนักงานพังงา จัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงหน้าฝน หรือ Green Season เพื่อประชาสัมพันธ์ 10 เช็คอิน กิน เที่ยว พักพังงาหน้าฝน สนุกกับกิจกรรมมากมายด้วยหัวใจสีเขียว โดยนำ 15 Travel Blogger ประกอบด้วยJayTheRabbit, A Day To Chill, Hello Phang-Nga...

เมืองเก่าตะกั่วป่าช่วงหน้าฝน พร้อมจัดรถสองแถวไม้พาเที่ยวฟรีทุกวันอาทิตย์

 ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อกวนอูตะกั่วป่า(ซิ่นใช่ตึ๋ง) ต.ตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า ในช่วงหน้าฝน โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม พิธีเปิดได้มีการแสดงทางวัฒนธรรมของลูกหลานชาวอำเภอตะกั่วป่าและกลุ่มแม่บ้าน มีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารและขนมพื้นถิ่นของชาวจังหวัดพังงาให้ชิมกันแบบฟรีๆ  ซึ่งถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองตะกั่วป่า เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของภาคใต้ มีเสน่ห์ในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นของเมืองตะกั่วป่า สองข้างทางจะมีตัวอาคารแบบเก่าในสไตล์ชิโน-ยูโรเปียน ประกอบกับมีชาวตะกั่วป่าสวมใส่ชุดบาบ๋า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนในแบบของชาวเมืองตะกั่วป่า ออกมาเดินจับจ่ายซื้อของสร้างสีสันให้กับถนนวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก    นายอะหมาน หมัดอะดัม...

อุทัยธานี นั่งกินทุเรียนดูน้ำตกไร่ผู้กองจอม

จากกรณีอดีตข้าราชการตำรวจหลังเกษียณ  ประสบความสำเร็จการปลูกต้นทุเรียน กว่า 15 ไร่ ทีก่อนหน้าล้มลุกคลุกคลานในระหว่างที่เป็นตำรวจ หลังออกเวร  ใช้ชีวิตเกษตรดูแลต้นทุนเรียนที่ยังเล็กเล็กอยู่มานาน 8 ปี  พร้อมกับได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่เกษตร มาช่วยดูแล การให้น้ำ ให้ยา และอื่น ๆ กับต้นทุเรียนที่ยังเล็กอยู่  พอหลังเกษียณราชการ  ทุเรียนในไร่เก็บลูกออกขายได้ในปีแรก เป็นทีถูกปากของนักชิม และชาวบ้าน ทีมาซื้อรองชิมรสปีที่ผ่านมา  จนปีนี้ยอดออเดอร์สั่งจองของลูกค้า  โดยได้สั่งจองคาต้นทุเรียนที่ยังไม่สุก...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,500ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles