หน้าแรก แท็ก ตาก

Tag: ตาก

เทศบาลแม่กุ จ.ตาก มอบประกาศนียบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (มีคลิป)

https://youtu.be/-WWLS5IQiKk นายศราวุธ ทางดินปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สอด เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่กุรุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ณ.อาคารกาสะลอง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น มีความเข้าใจในด้านการส่งเสริม สุขภาพวัฒนธรรมภูมิปัญญา และเทคโนโลยีสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและไม่เป็นภาระของสังคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตัวเอง และให้คนรุ่นหลัง เห็นคุณค่าความช่วยเหลือกันดูแล เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ภาพ-ข่าว ชวลิต สจ มอไซด์

ทหาร- ฝ่ายปกครอง จ.ตากชาวบ้าน จิตอาสาฯ ร่วมด้วยช่วยกัน ทำฝายมีชีวิต เพื่อชะลอน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง (มีคลิป)

กรมทหารพรานที่ 35 ครูใหญ่โรงเรียนตชด.เทคนิคอาสา  จิตอาสาฯ ร่วมด้วยช่วยกัน ทำฝาย มีชีวิต  ในพื้นที่ ปะน้อยปู ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อชะลอน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ลำดับที่ 1,000  ของประเทศไทย ขนาดความกว้าง 6 เมตรยาว 4 เมตรยกระดับ น้ำฝาย 80 ซม. เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ประชาชน จะได้รับประโยชน์ สูงสุด...

ชาวบ้านมอเกอร์ไทย อ.พบพระ จ.ตาก ทำเขื่อนชั่วคราวบริเวณน้ำเมยกันตลิ่งพัง เพื่อรองบประมาณจากภาครัฐเพื่อก่อสร้างเขื่อนแบบถาวร (มีคลิป)

กองร้อยทหารราบที่ 1433 และชาวบ้านมอเกอร์ไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมกันก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งชั่วคราวบริเวณริมน้ำเมย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องตลิ่งทรุดอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียดินของประเทศไทย เนื่องจากว่าริมตลิ่งของน้ำเมยถือเป็นเขตแดนของประเทศไทยและประเทศเมียนมา ที่ผ่านมาในแต่ละปี ห้วงฤดูฝนจะมีน้ำหลากกัดเซาะริมตลิงทำให้มีการสูญเสียดินในฝั่งของประเทศไทยไปเรื่อย หากปล่อยเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียดินแดนไปที่เรื่อย ขณะเดียวกัน อำเภอพบพระและหน่วยทหารในพื้นที่ได้มีการเสนอของบประมาณไปยังรัฐบาลเพื่อก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งแบบถาวรเพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของริมตลิ่ง https://youtu.be/RRKJzA0Bg5w ชวลิต สจ.มอไซด์ จ.ตาก

เกษตรกรจังหวัดตาก ผวาหนัก!!! แมงอีนูนบุกกัดกินใบอ่อนอะโวคาโดเสียหายยับ (มีคลิป)

เกษตรกร ผู้ปลูกอะโวคาโด ผวาหนัก เนื่องจาก ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา แมงอีนูน หรือจีนูน ได้บุกเข้ามากัดกินยอดอ่อนของอะโวคาโด และผลอะโวคาโด ทำให้เสียหาย เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ กัดกินลูกอ่อน ของอะโวคาโด ทำให้ผิวอะโวคาโดเสียหาย เกษตรกร จึงต้อง จับ แม่ง อีนูน เป็นการกำจัดโดยวิธีธรรมชาติ มี ชาวบ้านและพ่อค้า มาหาซื้อ  กิโลละ 100...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,384ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles