ที่ลานสิงห์คู่วัดพระธาตุดอยกองมู  ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำรองผู้ว่า นายอำเภอเมือง พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร  จิตอาสา 904  จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียน นักศึกษา  กล่าวสำนึก ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงมีคุณูประการต่อประเทศไทย ในหลายด้าน และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมือง กาปกครองการทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ การคมนาคม ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสืไทย ใช้นามสกุล เป็นครั้งแรก สร้างเมืองเล็กที่เรียกว่าดุสิตธานี มีการใช้ประปาเลิกโรงหวย โรงบ่อน และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรอง ไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา ว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”       

เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชาชนจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณ์ประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน เก็บขยะ กวาดใบไม้ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดพระธาตุดอยกองมู ตลอดจนรอบ ๆ องค์พระธาตุดอยกองมู  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  

ภาพ-ข่าว ทศพล / แม่ฮ่องสอน