ที่ โรงเรียนบ้านยาง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  ด้านนายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา พร้อมด้วย “ชมรมสื่อท่องเที่ยวภาคตะวันออก “ชมรมนักข่าวตราด ” ชมรมผู้สื่อข่าวยุทธสระแก้ว ” “สัตหีบ นิวส์ ย่งฮั่วค้าเหล็ก ” นักข่าวสายซิ่ง สมาชิกสมาคม พร้อมด้วยกลุ่มพี่น้องได้ร่วมกันนำของอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา รวมถึงเสื้อกันหนาวผ้าห่มและเงินส่วนหนึ่งเพื่อนำไป สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายาง และโรงเรียน บ้านน้ำกระโหม จังหวัดเลย ” โดยมี นายทองอินทร์ อุบลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง เป็นผู้รับมอบ และมีรองนายก อบต.ท่าลี่ ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการการศึกษา ครูของโรงเรียนบ้านท่ายาง และนักเรียรบ้านท่ายาง เข้าร่วมรับมอบของ ” นอกจากนี้แล้วยังมีการนำกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กับทางตัวแทนกู้ภัยจังหวัดเลย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ด้วย

นาย ทองอินทร์ อุบลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง  กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนบ้านท่ายาง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ได้ทําการเปิดการเรียน การสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน นักเรียนจำนวน 218 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะ สนับสนุนทุนทรัพย์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมี จํานวนจํากัด ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านยาง ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาตลอดจนใกล้จะถึง ช่วงฤดูหนาวแล้วซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่หนาวมาก ” ในช่วงฤดูหนาวจึงทำให้ความ ต้องการเครื่องนุ่มห่มกันหนาวให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนในโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ต่อไป  ข้างหน้าและเป็นพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในระดับสูงต่อไป โรงเรียนบ้านยาง จึงได้ประสานงานมายังทางสมาคมนักข่าวพัทยา” ในการขอ บริจาคสิ่งของมาในครั้งนี้  ซึ่งก็ขอขอบคุณทาง นายกสมาคมนักข่าวพัทยา และ ทีมงานที่ร่วมเดินทางมา นำสิ่งของและเงินบริจาคในครั้งนี้

ด้านนายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา กล่าวว่า หลังได้รับการประสานงานจากทางโรงเรียนบ้านท่ายาง จ.เลย  ซึ่งทางสมาคม ยังได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ชนบทในต่างจังหวัดเป็นประจำ ต่อเนื่องทุกๆปี รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่นน้ำท่วม ทางสมาคมนักข่าวพัทยา จึงได้ร่วมกับ” ชมรมสื่อท่องเที่ยวภาคตะวันออก ” ชมรมนักข่าวตราด ” ชมรมผู้สื่อข่าวยุทธสระแก้ว ” สัตหีบนิวส์ ย่งฮั่วค้าเหล็ก ” นักข่าวสายซิ่ง  พร้อมกลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญในพื้นที่พัทยา ได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องห่มกันหนาว รวมถึงเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับทาง โรงเรียนบ้านท่ายาง และโรงเรียน บ้านน้ำกระโหม จังหวัดเลย เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนและนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป…

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวตะวันออก