ที่เวทีกลาง งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ศาลากลางจ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย  เกษกุล  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินแบบผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก มหัศจรรย์แพรพรรณ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ” ซึ่ง  จ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก มหัศจรรย์แพรพรรณ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 36 พรรษา ในวันที่ 8 ม.ค.66

โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การเดินแบบผ้าลายพระราชทาน อาทิ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลายบิดนรีรัตน์ราชกัญญา เป็นต้น และผ้าเบญจศรีอัตลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยด้านการย้อมสีธรรมชาติ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง  การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย โดยการเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยผ้าอัตลักษณ์  จ.ศรีสะเกษ ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ และการสวมใส่ผ้าลายพระราชทานทุกวันพฤหัสบดีซึ่งนายสำรวย  เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา  เกษกุล นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ ได้เป็นผู้นำในการเดินแบบครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมาก บรรดานายแบบนางแบบต่างแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างสวยงามตระการตา มีบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนมาให้กำลังใจมอบดอกไม้ให้แก่ผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์ จำนวนมาก โดยมี นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ                 

นายบุญมี  สุระโคตร  สว.ศรีสะเกษ พล.ต.ต.ลาภ  ศรีสำอางค์ ผบก.จว.ศรีสะเกษ นพ.ทนง  วีระแสงพงษ์  นพ.สสจ.ศรีสะเกษ นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก ท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็น

นายสำรวย  เกษกุล  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า การเดินแบบในวันนี้ ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก มหัศจรรย์แพรพรรณ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ” ประกอบด้วยผู้บริหารของจังหวัดและอำเภอหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรภาคประชาชน จำนวน 124 คู่ ชุดที่นางแบบนายแบบสวมใส่ออกแบบในสไตล์ที่ทันสมัย ตัดเย็บจากผ้าลายพระราชทาน อาทิ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  ลายขิตนารีรัตน์ราชกัญญา และผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของ จ.ศรีสะเกษ ผ้าเบญจศรี การแส่ว ถือเป็นการร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย การอนุรักษ์ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรมท้องถิ่น ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้กลับมาพลิกฟื้นคืนชีวิต ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะ และงานออกแบบสมัยใหม่ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในงานฝีมือมาพัฒนาและประยุกต์ใช้

นายสำรวย  เกษกุล  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า ทำให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาสนอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงขับเคลื่อนผ่านโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อที่จะให้พระราชปณิธานที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่ง คือ การที่จะทำให้พี่น้องคนไทย กลุ่มอาชีพช่างศิลป์ และช่างฝีมือ สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง ตนจึงขอเชิญชวนให้ข้าราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ร่วมกันสวมใส่ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” หรือลายบิต นารีรัตน์ราชกัญญา ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ