มุกดาหาร ผู้ว่าจัดกิจกรรมโครงการ  “คาราวานน้ำใจของขวัญปีใหม่จากใจชาวมุกดาหารมอบให้กลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 911 ครัวเรือน เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารนายวรญาณ  บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมกิจกรรมโครงการ  “คาราวานน้ำใจของขวัญปีใหม่จากใจชาวมุกดาหาร”เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

นายวรญาณ กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ส่งมอบขบวนคาราวาน น้ำใจของขวัญปีใหม่จากใจชาวมุกดาหาร ให้นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นำส่งต่อให้หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน นำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 911 ครัวเรือน   โดยของขวัญปีใหม่ดังกล่าวประกอบด้วยของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาว พร้อมกับฝากความห่วงใย ความปรารถนาดี และกำลังใจ ไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียงทุกครัวเรือน ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจในการต่อสู้และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป

ทางด้าน นายอรรครัตน์  รัตนจันทร์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนไทยอินโดจีน และสื่อมวลชนมุกดาหาร เป็นตัวแทน ผวจ.มุกดาหาร เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ตำบลบางทรายใหญ่และตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารรวมจำนวน 16 ครอบครัว.

ภาพ-ข่าว นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ มุกดาหาร