นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานเปิดศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลปากช่องนานา ณ.ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปากช่อง ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา โดยมีนายแพทย์.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผอ.โรงพยาบาล.ปากช่องนานา คณะแพทย์ พยาบาล คหบดี นักธุรกิจ และประชาชน ร่วมพิธี ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย

นายแพทย์.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผอ.โรงพยาบาล.ปากช่องนานา  เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล.ปากช่องนานา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 306 เตียง ซึ่งมีคนไข้นอกเดินทางเข้าทำการตรวจรักษาประมาณ 1 พันคน ต่อวัน และกำลังพัฒนาขยายตึกอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องให้ครบ 400 เตียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงได้เปิดศูนย์บริการสุขภาพ ปากช่องนานา เพิ่มขึ้นอีกแห่ง ณ.ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปากช่อง และที่ผ่านมาได้ทำการเปิดคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลปากช่องนานา ในพื้นที่ไปแล้ว 5 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอปากช่อง ตามนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเขตสุขภาพที่ 9 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาผลักดัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงรวดเร็ว ตามชุมชนต่างๆรวมทั้งในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ปากช่องเนื่องจากปากช่องเป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากรวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันโรค ด้านการรักษา และด้านการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้แนวคิดการทำงานที่ให้บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี จนสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการและสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนในพื้นที่ ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลความเจ็บป่วยในรูปแบบบริการที่เป็นองค์รวม ครอบคลุมมิติสุขภาพเชื่อมโยงด้วยระบบส่งต่อ ระบบให้คำปรึกษา รักษาพยาบาล ระบบยาและเวชภัณฑ์ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาล เพื่อลดป่วย ลดตาย ลดแออัด และลดการรอคอย ในโรงพยาบาลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลาการดูแลรักษาและการส่งต่อ

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง