เป็นที่ดีอกดีใจแก่คนบ้านโคกแปะ ของอบต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพราะสะพานสัญจรข้ามคลองชลประทาน ได้รับการซ่อมแซมแล้วจากโครงการหนองหวาย ของสำนักงานชลประทานที่ 6 เด้อ ซิบอกไห่