ที่ ชุมชนเจริญสุขพัฒนา ซอยสยามคันทรีคลับ นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 “กลุ่มเรารักพัทยา” พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 2 เบอร์ 1-6 ประกอบด้วย นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์  เบอร์ 1 นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ เบอร์ 2 นางสาวภคินี รุ่งรัตนพันธ์ เบอร์ 3 นายสรวิศ สุทธิธำรงสวัสดิ์ เบอร์ 4 นายสุรินทร์ ยิ้มใย เบอร์ 5  นายวิเชษฐ หนองใหญ่ เบอร์ 6 พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ช่วยกันเดินหน้าแนะนำตัวผู้สมัคร ขอคะแนนเสียงพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนพร้อมใจไปเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565    

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี