เทศบาลตำบลป่าแมต พบปะประชาชน “เพื่อชี้แจง” การดำเนินการโครงการต่างๆ ให้ประชาชน ที่บ้านสุพรรณ ม.12

10

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต นำทีม คณะบริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พบปะประชาชนบ้านสุพรรณ ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อชี้แจงโครงการจัดตั้งโครงการในพื้นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง โครงการดำเนินการจัดทำสะพานเชื่อมระหว่างชุมชน และโครงการอื่นๆที่แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและสอบถามความเข้าใจให้ตรงกัน

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมต นำทีม คณะบริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ออกพบปะประชาชนบ้านสุพรรณ ม.12 ฯ เพื่อเป็นการชี้แจงโครงการจัดตั้งโครงการในพื้นที่ เช่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง โครงการดำเนินการจัดทำสะพานเชื่อมระหว่างชุมชน และโครงการอื่นๆ  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสอบถามความเข้าใจให้ตรงกัน

จากการทางคณะบริหาร ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลป่าแมต เข้าพบปะประชาชนบ้านสุพรรณ ม.12 ฯ ในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงความตั้งใจของคณะบริหารฯทางเทศบาลตำบลป่าแมต ที่จะสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านชุมชนต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here