เจาะลึกสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา40 ดียังไง ทำไมผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกคนถึงควรทำ

5

บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย(รับเงินทดแทนการขาดรายได้) ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ตามรูปแบบทางเลือกที่สมัคร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการทำประกันสังคมมาตรา 40 กันครับ เราจะมาเจาะลึกกันว่า ประกันสังคมตามมาตรา 40 ดียังไง ทำไมผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกคนถึงควรทำ
ประกันสังคมมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย
ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและชราภาพ
ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท /เดือน) ได้รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายชราภาพและสงเคราะห์บุตร
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครองจะแตกต่างกันตามทางเลือกที่สมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here