พังงา ชาวบ้านบางมรวน อำเภอตะกั่วป่า แห่กระจาดเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นเข้าวัดทำบุญวันสารทเดือนสิบ

4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนได้ทยอยเดินทางไปทำบุญวันสารทเดือนสิบ ที่วัดเฉลิมพระเกียร์บางมรวน หมู่ที่ 5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  โดยตั้งแต่ช่วงเช้าทาง นางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ร่วมกับชาวบ้านได้จัดขบวนแห่กระจาดเข้าวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นจาด” หรือ “กระจาด” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น ใช้เป็นภาชนะสำหรับใช้วาง ขนมของกินต่างๆ เช่น ขนมพอง ขนมลา ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ ประดับประดาอย่างสวยงามแล้วร่วมกันแห่ไปถวายวัดในวันสารทเดือนสิบของทุกปี ที่นับวันจะหาผู้ที่ทำจาดได้ยากขึ้นเรื่อยๆโดยนอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาอันเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว การแห่จาด ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วย

ซึ่งในปีนี้มีประชาชนพาครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุไปทำบุญเนื่องในวันบุญเดือนสิบ ตามประเพณีของชาวพุทธ และเป็นประเพณีของชาวใต้ที่ได้ยึดถือกันว่า ในวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบ เป็นวันที่ยมบาลเปิดนรกปล่อยเปรตชนมาเยี่ยมลูกหลาน ซึ่งลูกหลานทำบุญต้อนรับครั้งหนึ่ง และในวันแรม 15 ค่ำเดือน10 หรือเรียกว่าวันส่งเปรต เป็นวันที่เปรตชนต้องกลับยมโลก ลูกหลานจะทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง การทำบุญทั้ง 2 ครั้ง เป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยลูกหลานได้อุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิ เป็นคติของศาสนาพราหมณ์ ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนิกชนจะนิยมไปทำบุญ นำอาหารคาวหวานและขนมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น ขนมเจาะหู ขนมลา และขนมเทียน มาถวายพระเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here