จังหวัดมุกดาหาร ศจพ.อ.ดงหลวง ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

2

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมภรรยา และคณะกรรมการ พชอ.ดงหลวง ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผอ.รพ.สต.ชะโนดน้อย ปลัดอำเภองานป้องกัน นายก อบต.ชะโนดน้อย กำนันตำบลชะโนดน้อย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนทัน ม.2 ต.ชะโนดน้อย ผช.ผญบ. อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้กับ นางสาวอรญา คำมุงคุณ บ้านเลขที่ 288 หมู่ที่ 2 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ซึ่งเป็นเป้าหมายตาม TPMAP ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดงหลวง (ศจพ.อ.ดงหลวง) ที่ต้องให้การสงเคราะห์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here