หน้าแรก แท็ก โคกหนองนา

Tag: โคกหนองนา

สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

นางสาวอรุณลักขณ์    โพธิ์พุทธ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางสาวกุสุมา ปัญญี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางอำพร ศรีกุลนิภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจิรภา ใจสบาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเปิดเผิยว่า พัฒนาชุมชนใด้ลงพื้นที่บ้านนายสันติ ศรีอุราม เลขที่ 67 หมู่ 13 ต.บางเติย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก...

ปราจีนบุรี โคกหนองนา โมเดล โครงการเพื่อบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร ที่สนองตอบเจ้าของพื้นที่การเกษตรตามความต้องการ

เป็นอีกก้าวของความสำเร็จที่ตั้งใจว่าจะปรับแต่งพื้นที่ราว สองไร่ ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ของพี่น่องในชุมชนในการจัดการพื้นที่ของแต่ละคนให้เป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน โดยการนำเอาภูมิปัญญาที่มีออกมาใช้  นิตยา  สอนหัด หญิงเก่งแห่งบ้านนาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้พาเราไปเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการ โคก หนอง นา ที่เจ้าตัวมีความภูมิใจกับแรงกายที่ทุ่มเทลงไป จนปรากฏเป็น  โคก หนอง นา โมเดลที่นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะบันดาลใจให้กับอีกหลายคนมาศึกษาและนำเอาองค์ความรู้ไปประยุคก์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แค่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปชม รู้สึกทึ่งในผลงาน ริมโครงการนิตยา ปรับเป็นบ่อเล็กๆเลี้ยงหอยเชอรี่ โดยมีโครงเหล็กมุงด้วยสะแลมเพื่อลดความร้อน พร้อมปลูกพืชผักเลื้อยคลานที่กำลังต่อยอดขึ้น จากจุดนี้ไปยังเส้นทางบนโคกที่เกิดจากดินที่ขุดขึ้นมาเป็นบ่อในโครงการมาถมให้เป็นโคกตลอดข้างทางยังปลูกฟักทอง...

พ่อเมืองแพร่ ติดตามการขับเคลื่อน โคก หนองนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน , นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน...

กระบี่ เริ่ม “ตักแรกที่พรุเตย”Kick off ปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลจังหวัดกระบี่

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ตักแรกที่พรุเตย   Kick off ปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดล จังหวัดกระบี่  ณ บ้านพรุเตย ม.3 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่  แปลงของนายสุนทร เพชรฉวาง  โดยมี นายสงวัดพืชพันธ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่  นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ...

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3/2564 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 15 คน ผู้ต้องขังชาย 156 คน ชาวต่างชาติ เป็นชาวพม่า 7 คน กัมพูชา...

เรือนจำหนองคาย ปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

นายประเสริฐ   ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/2 หลักจากการฝึกอบรมจบลง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใจ พอร่มเย็น โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด...

พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ จ.สระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำจังหวัดสระแก้ว และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 217 คน โดยมีนายทนงค์ศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม สำหรับโครงการพระราชทาน...

เรือนจำสมุทรสาคร จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวัง รุ่นที่ 4

นายวีระศักดิ์​ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้แทนพระองค์ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวัง รุ่นที่ 4 ณ เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายสายชล เปรมใจ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจํา จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ต้องขังในโครงการ เข้าร่วมพิธี  นายสายชล เปรมใจ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีระศักดิ์​...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,378ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles