หน้าแรก แท็ก แพร่

Tag: แพร่

แพร่ ตัวแทนชาวบ้านร่องฟอง ร่วมตรวจฟาร์มหมู “ยืนยัน” ให้เจ้าของฟาร์ม ยื่นแผนการปรับปรุงกับ อบต.เหมืองหม้อ

นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ได้มอบหมายให้นายสุแก้ว จันทร์ต๊ะวงค์ ปลัดอำเภอเมืองแพร่  ร่วมกับผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ ผู้แทน อบต.เหมืองหม้อ ผู้แทน อบต ร่องฟอง นายเกรียง น้ำหล่าย กำนัน ตำบลร่องฟอง พร้อมผู้ใหญ่บ้าน นายวีรวัฒน์ หมดทุกข์ ตัวแทนชาวบ้านร่องฟอง ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจาก "บุญเที่ยงฟาร์ม" บริเวณ ม.7...

นายกเดี่ยว ทต.เด่นชัย “ขอขอบคุณ” สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเชีย แทนประชาชน ที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฯ

ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในนาม ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย  ร่วมรับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่  แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก จำนวน ๘๐ กล่อง จาก สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเซีย (Thai-Asia Economic Exchange Trade Association) เพื่อมอบให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงและการบริการด้านสาธารณสุขอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย นายดำรงเกียรติ...

จนท.ป่าไม้แพร่ “บูรณาการกำลัง” ตำรวจ สภ.ไผ่โทน และฝ่ายปกครอง จับขบวนไม้เถื่อนส่งขายต่างชาติ ส่วนคนขับหนีกระเจิง

เจ้าหน้าที่ป่าไม้แพร่ บูรณาการกำลัง ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ , ตำรวจ ตชด. 32 พะเยา ,เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษา ที่ พร.5 (ห้วยแก๊ต), ตำรวจ สภ.ไผ่โทน ทำการจับกุมรถยนต์กระบะโตโยต้า รีโว่ ตอนเดียวสีขาว หมายเลขทะเบียน บม 2261 แพร่ ได้ขณะขับออกมาจากป่าเขตติดต่อ อ.เวียงสา จ.น่าน...

จังหวัดแพร่ “รวมพลัง” ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชลำน้ำน่านฝั่งขวาจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์  และนำลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเตรียมศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นห้องเรียน Sunbox ฟื้นโรงเรียนป่าไม้แพร่ ที่มีโดย ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ และภาควิชาการ โดยมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมขับเคลื่อน ซึ่งเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ  หอมขจร  เลขานุการฯ นางดวงพร รองเดช...

แพร่ อบต. กาญจนา ร่วมกับรพสต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร.ร.วัดกาญจนาราม และผู้นำชุมชนฯ จัดกิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา นำโดย นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ร่วมกับรพสต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดกาญจนาราม และผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้านตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัด กิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขุดหลุมจัดทำถังขยะเปียกให้แก่ชุมชน การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลายภาคส่วนร่วมใจกันจัดขึ้น ตามนโยบายของกระทวงมหาดไทยและจังหวัดแพร่ นางสาวสายสุณี...

ชาวบ้านตำบลไทรย้อย “แสนดีใจ” หลังปศุสัตว์ จ.แพร่ จัดกิจกรรม “พิธีมอบโคโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ

โรงเรียนบ้านปากปาน (สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสัตวแพทย์ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ฯ จัดกิจกรรมมอบโคเนื้อแก่เกษตรกรตามโครงการ ธ.ค.ก. โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบโคโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ...

แพร่ ชาวร่องฟอง”เดือดหนัก” หลังฟาร์มหมูปล่อยชาวบ้านเหม็นขี้หมู กว่า 4-5 ปี ยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองแพร่ อบต.เหมืองหม้อ เริ่มขยับ

ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวีรวัฒน์ รอดทุกข์ ตัวแทนชาวบ้านตำบลร่องฟอง พร้อมกับฝ่ายปกครองตำบลร่องฟอง นำโดย นายเกรียง น้ำหล่าย กำนันตำบลร่องฟอง ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายสุแก้ว  จันทร์ต๊ะวงค์ ปลัดอำเภอเมืองแพร่ และรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน600กว่าคน เรื่องกลิ่นขี้หมูที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแพร่ ต่อมาได้ไปยื่นกับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง นายวีรวัฒน์ รอดทุกข์ กล่าวว่า การที่มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแพร่ เนื่องจากชาวบ้านตำบลร่องฟองได้รับผลกระทบจากฟาร์มหมู ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ...

จ.แพร่ “บูรณาการกำลัง” ตรวจค้นจับกุมจับไม้เถื่อนที่ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง

ตำรวจ ร้อย ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลห้วยหม้าย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.3 (ดอยหลวง) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยหลวง ได้ร่วมกันทำการจับกุม นายสมบูรณ์ (สงวนนามสกุล)อายุ 30 ปี พร้อมด้วยตรวจยึดของกลาง ไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้ประดู่ จำนวน...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,589ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles