หน้าแรก แท็ก แพร่

Tag: แพร่

แพร่ “ศิวัช ฟูบินทร์ ” นายอำเภอสูงเม่นฯ “นำทีม” สำรวจพื้นที่บริเวณอ่างแม่มาน ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

เก็บน้ำแม่มานและสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำแม่มานและสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวและการปรับภูมิทัศน์อ่างแม่มาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอสูงเม่น โดยมี นายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาจังหวัดแพร่เขต 4 อำเภอสูงเม่นและนายธนวัฒน์ โม้ติ๊บ หัวหน้างานสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ร่วมลงพื้นที่สำรวจการปรับภมิทัศน์การท่องเที่ยวอ่างแม่มานในครั้งนี้ นายศิวัช ฟูบินทร์...

เทศบาลตำบลป่าแมต “เปิดโครงการ” พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามกิจกรรม “การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”

ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามกิจกรรม "การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"  โดยมี นายเจริญ  สิทธิศร ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความคิด และจิตใจ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้สร้างองค์ความรู้ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับตนเองและสังคม รวมถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร...

พ่อเมืองแพร่ เชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ณ บ้านเลขที่ 210 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระราชปถัมภ์ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก ทรงมีพระราโชบาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ อัคคีภัย ให้มีขวัญ...

เกษตรแพร่ “มอบช่อดอกไม้” แสดงความยินดีกับเเม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทเเม่ผู้เป็นเกษตรกร

นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่  มอบช่อดอกไม้เพื่อเเสดงความยินดีกับเเม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจังหวัดแพร่ได้รับคัดเลือกจำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางบุญมี อ่อนน้อม  เเม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2565  2. นางจิราภรณ์ พุทธา เเม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2564 3.นางลั่นทม โลมอย ...

แพร่ ปปช. “ลุย” ลงดูพื้นที่หลังมีนายทุนรุก “ลำน้ำแม่ก๋อน” นานนับ 10 ปี

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปช.) จากส่วนกลาง  สำนักงานภาค 5  นายศรัณ อภิสิทธิเวช  ปปช.จังหวัดแพร่ พร้อมหน่วยงานฯลงพื้นที่  ดูราชการปล่อยรุกลำน้ำแม่ก๋อน ที่ปล่อยให้กลุ่มทุนรุกลำน้ำนานนับ 10 ปี เจ้าหน้าที่ป่าไม้  อุทยานฯ เขตต้นน้ำ ท้องถิ่น เพิกเฉยไม่ดำเนินการ  ช่วงยุค คสช.กวาดล้างจับกุมมาแล้วครั้งหนึ่งยังไม่มีการดำเนินการ  ซึ่งนำโดยนายสุพจน์ ศรีงามเมือง ...

ขนส่งแพร่ “MOU” กับ 3 โรงเรียน สร้างความปลอดภัยทางถนนให้นักเรียน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจร

 ที่หอประชุม สำนักงานขนส่ง จังหวัดแพร่ นายมานพ  พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่ ได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนแกนนำในจังหวัดแพร่  3  โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1  นายกัมพล  ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และนางปานเนตร  วงค์ฟู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สังกัด...

เทศบาลตำบลเด่นชัย “ทำพิธี” มอบบ้านให้ครอบครัว “น้องตังเม น้องแก้มบุ๋ม” ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และมอบของใช้ในการดำรงชีพ

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์  นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน  ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และของใช้ในการดำรงชีพ ให้กับ นางหลอด  เรือนคำ   บ้านเลขที่  115 /5หมู่ที่  5 บ้านห้วยหูด (ซอยหลังวัดแพร่ธรรมาราม) ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่  นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  31...

แพร่ นายกวิทยา กันกา อบต.ป่าแดง “กระชับการทำงาน” จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กระตุ้นทุกฝ่ายให้ใช้ศักยภาพ ทำงานเพื่อชาวบ้านให้เต็มความสามารถ

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง และนางพรรณธร ทรวงหิรัญ  ปลัดอบตป่าแดง มีการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กระชับการทำงานเพื่อชาวบ้านให้เต็มความสามารถ โดยมีคณะบริหาร และสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุม นายวิทยา กันกา กล่าวว่า ทางคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง พร้อมและนางพรรณธร ทรวงหิรัญ  ปลัดอบต.ป่าแดง มีการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อกระชับการทำงานของทุกฝ่าย...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,444ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles