หน้าแรก แท็ก เทียนพรรษา

Tag: เทียนพรรษา

ชาวพิชัย อุตรดิตถ์​ร่วมสืบสานประเพณี หล่อเทียนพรรษา​รักษาสิ่งดีคงไว้ให้ลูกหลาน

นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางมัชฌิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาและนมัสการหลวงพ่อศรีพิชัยมุนี ประจำปี 2565  เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น และให้ประชาชนชาวอำเภอพิชัย ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนมาร่วมงาน ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการหล่อเทียนจำนำพรรษา การแข่งขันตกแต่งเทียนแกะสลักเทียน การประกวดริ้วขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาของหน่วยงาน และมหรสพต่าง ๆ ในการนี้นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว...

อุตรดิตถ์ เขื่อนสิริกิติ์​ สืบทอดประเพณีไทย ภายใต้กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ประจำปี 2565

นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา​ จ.อุตรดิตถ์​พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ยารักษาโรค น้ำดื่ม และปัจจัย วัดในพื้นที่เขื่อนดินช่องเขาขาด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย วัดท่าแฝก ตำบลจริม วัดท่าเรือวนาราม ตำบลท่าปลา วัดหาดสองเเคว ตำบลจริม เเละวัดห้วยเลิศ ตำบลท่าปลา ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อสืบทอดประเพณีไทย...

เทศบาลเมืองนครนายกจัดพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารธนชาต อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่ามในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ด้วยเทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดให้มีงานประเพณีหล่อเทียนพรรษามาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุ่งพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นพีการที่กระทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลและพุทธศาสนิกชาวไทย ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ คือเมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษา...

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน(สุโขทัย)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายเทียนพรรษา พัดรองที่ระลึก พระราชทาน ให้วัดคูหาสุวรรณ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายไมตรี  ไตรติรานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา พัดรองที่ระลึก พระราชทาน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ซึ่ง ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา การถวายเทียนพรรษา เป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระพุทธศาสนา นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ยังความปราบปลื้มแก่คณะสงฆ์ และคณะศรัทธาวัดคูหาสุวรรณทั้งมวล   จากนั้นพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยร่วมทำบุญตักบาตร ที่วัดคูหาสุวรรณ อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยนายไมตรี ไตรติรานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยส่วนราชการ นำประชาชน...

ปราจีนบุรี สืบสานแห่เทียนพรรษาประกวดธิดาเทียน (มีคลิป)

ที่วัดศรีบุญเรือง (บ้านเลียบ) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี นายวัลลภประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณี หล่อเทียนพรรษา และประกวดธิดาเทียน โดยอบต.เมืองเก่าโดย นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้วนายกอบต.ร่วมกับบ้านวัดและโรงเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางมัลลิกาหงษ์มัง ประธานสภาวัฒนธรรม ต.เมืองเก่าเป็นผู้กล่าวรายงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ของอบต.เมืองเก่า ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีส่วนร่วมของชุมชนของตำบลเมืองเก่า และเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้อยู่คู่กับชาว ต.เมืองเก่าตลอดไป การประกวดธิดาเทียนของทุกปีนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานที่เป็นสุภาพสตรีประกวดความสวยของลูกหลานในชุมชน ฝึกให้มีความกล้าแสดงออก ในการแต่งกายด้วยชุดไทยมารยาท สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบมาแสดงให้คนรับรู้ซึ่งหลักการในการประกวด โดยหลักการให้คะแนน ความงามของใบหน้า 25 คะแนนรูปร่างผิวพรรณ 25คะแนน การแต่งกาย20 คะแนน ท่วงทีกิริยา20 แคะแนน และสติปัญญา...

ปทุมธานี ทต.สามโคกร่วมกับพุทธสาสนิกชนถวายเทียนจำนำพรรษา10วัด (มีคลิป)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายเอกนก  สมบุญ นายก  ทต.สามโคก  และพุทธศาสนิกชนทุกชุมชนในพื้นที่พร้อมพุทธสาสนิกชาวมอญ ได้ร่วมกันนำเทียนจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดต่างในพื้นที่จำนวน 10 วัด  โดยเริ่มที่วัดแจ้ง  ต.สามโคก  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นวัดแรก  ต่อจากนั้นไปที่วัดสิงห์ พร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางลีลา และทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หมู่กุฏิสงฆ์วัดสิงห์   ภายในพิธีมีพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ จ.ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ สามโคก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางลีลา เพื่อมอบให้โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หมู่กุฏิสงฆ์วัดสิงห์ มีข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน...

ชาวท่าตะโกจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดยิ่งใหญ่(มีคลิป)

จ.นครสวรรค์ เมื่อเช้าที่ผ่านมานายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายวินัย ศรีปิยะรัตน์ นายกเทศบาลท่าตะโก นายอำเภอท่าตะโก ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ รวมถึงพ่อค้า ประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนกว่า 1 พันคน จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา จากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอท่าตะโกไปถวายพระตามวัดต่างๆ ทั่วทั้งอำเภอ ซึ่งขบวนแห่แต่ละหมู่บ้านได้ประดับตกแต่งรถบุษบก ต้นต้นเทียนด้วยดอกไม้สดสีสันสวยงาม ประกวดขบวนนางรำ แต่งกายย้อยยุคสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านมาประกวดประชันกัน แห่ไปรอบตลาดเทศบาลท่าตะโกนำด้วยขบวนรางรำ เพื่อนำไปรวมกันหน้าที่ว่าการอำเภอ จากนั้นผู้นำจะแยกย้ายไปถวายเทียนตามวัดต่างๆ ต่อไป https://youtu.be/i2Cof52KS3U  ภาพ-ข่าว รณกฤติ จ.นครสวรรค์

สุรินทร์ ประเพณีแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไมตรี 2 แผ่นดิน ปชช.ไทย-กัมพูชาเข้าร่วมกว่า 2 พันคน (มีคลิป)

ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดสุรินทร์ ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกาบเชิง โดยขบวนแห่เทียนพรรษา มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยขบวนเริ่มต้นออกตัวที่ หน้าโรงพยาบาลกาบเชิง จนถึงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาและการประกวดขบวนแห่ของชาวอำเภอกาบเชิง ขบวนราชอาณาจักรกัมพูชา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกวดต้นเทียนพรรษา ประกวดธิดาเทียน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการออกร้านนิทรรศการของหน่วยราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชน. https://youtu.be/kzckjB1wgDk ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จ.สุรินทร์

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,798ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles