ป้ายกำกับ: เชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด ชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด...

อ่านเพิ่มเติม

เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา ร่วมผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง จิตอาสาเชียงใหม่ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายรัฐ

นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทีมปลัดอำเภอกัลยาณิวัฒนา ...

อ่านเพิ่มเติม

เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ดำเนินการกำจัดเศษวัชพืช เศษกิ่งไม้ กีดขวางทางน้ำไหล

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อม ชุดปฏิบัติงานช่าง...

อ่านเพิ่มเติม

เชียงใหม่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง บินโดนสำรวจแนวไฟป่าลุกไหม้เขตป่าสงวนป่าแม่ออน

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอแม่ออน...

อ่านเพิ่มเติม