หน้าแรก แท็ก อุตรดิตถ์

Tag: อุตรดิตถ์

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2565 Innovation of the year 2022 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นวัตกรรม “COVID-19 System” ระบบตรวจคัดกรองโควิด 19 และติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2565 (Innovation of the year 2022) สาขา นวัตกรรมสุขภาพ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการจึงมีความเห็นพ้องกันว่า ผลงานนวัตกรรมขององค์กรท่านเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องชื่นชมและ สมควรให้ได้รับรางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี”...

อุตรดิตถ์ ปกป้องประชา ด้วยความห่วงใย ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเตียง

มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาว ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตำบลท่าอิฐ และตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาว ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก...

พัฒนาการ จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตาม “โคก หนอง นา โมเดล” อ.พิชัย

นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายณภัทร จันทวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย พร้อมทั้งได้ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นทีหมู่ที่ 7 ตำบลนายาง...

จ.อุตรดิตถ์แถลงข่าว จัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

พระวินัยสาทร  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ), เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล  นายสมัคร สุลา  สาธารณสุขอำเภอลับแล  พ.ต.อ.จักรพงศ์ ตราบดี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลด่านแม่คำมัน และ  นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ rbt ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2565 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-16 กุมภาพันธ์...

อุตรดิตถ์ คัดกรองโควิด-19 น้องๆทหารใหม่ และครูฝึกทหารใหม่ หลังกลับจากการลาพัก

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์ และรถชีวนิรภัยกองทัพบก คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับทหารใหม่ และครูฝึกทหารใหม่ทุกราย หลังกลับจากการลาพัก ปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 ณ ค่ายพิชัยดาบหัก...

จังหวัดอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 จัดการฝึกขยายผลเครือข่ายกู้ภัยทางน้ำ

มณฑลทหารบกที่ 35 จัดการฝึกขยายผลเครือข่ายกู้ภัยทางน้ำให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ผลัด 2/64 โดยมีชุดปฏิบัติการทางน้ำ Water Rescue โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เป็นผู้ฝึกสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของทหารกองประจำการ ผลัด 2/64 ให้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการกู้ภัยทางน้ำอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ณ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ...

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ตรวจพบผู้ป่วยโอไมครอนรายแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการรักษาผู้ป่วยทันที

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ตรวจพบผู้ป่วย COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน รายแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ป่วยหญิงอาย 41 ปีเดินทางจาก กทม.เพื่อกลับภูมิลำเนา จ.อุตรดิตถ์ในห้วงเทศกาลปีใหม่ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด 19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR แบบ 3 ยีน ที่อาคารไบโอโมเลกุลาร์ แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เนื่องจากผลจากการตรวจหาสารพันธุกรรมของผู้ป่วย...

อุตรดิตถ์ คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับครู และนักเรียน ก่อนเปิดเรียนแบบ On site

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับคณะครู และนักเรียน จำนวนกว่า 2,555 ราย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครบ 100%...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,335ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles