ป้ายกำกับ: สสส.

เชียงราย สสส. มอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กเล็ก เพื่อจัดทำธนาคารหมวกกันน็อค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายสุริยัน ตื๊อยศ...

อ่านเพิ่มเติม

เชียงใหม่ สสส.จับมือ GISTNORTH มช. และเครือข่ายทุกภาคส่วนเดินหน้าประสานพลังเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อการ รู้-รับ-ปรับตัว (resilience) จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก

โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์...

อ่านเพิ่มเติม

อุดรธานี.หจก.เติมเต็มวิสาหกิจ เพื่อสังคม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุการเสริมสร้างสุขสภาพ (สสส.)

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

ศรีสะเกษ สสส.สร้างผู้นำเครือข่ายขยายผลความรู้สุขภาวะสู่ชุมชน-ท้องถิ่นเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ CA จำนวน 3 ระดับ

ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายจันทร์ โต๊ะสิงห์...

อ่านเพิ่มเติม