แพร่ “นายกวชิรพงศ์ โกสิน” ทต.ทุ่งโฮ้ง เสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภา

ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายจำรัส เสนาธรรม ประธานสภา...

อ่านเพิ่มเติม