หน้าแรก แท็ก สงขลา

Tag: สงขลา

รร.ร่มรื่นวัดร่มเย็นชุมชนเป็นสุขมาอีกแล้วอ.เมืองจ.สงขลานี่เองนะจะบอกให้

รร.ร่มรื่น วัดร่มเย็น ชุมชนเป็นสุข มาอีกแล้วอยู่ที่ อ.เมือง จ.สงขลา นี่เองนะ จะบอกให้ https://youtu.be/IsBWlNFCJrY

บจก. คิดให้ทำเป็น MOU กับ มัสยิดกลาง และ มัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา

หลังจากผู้คนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาด ต้องล็อกดาวน์อยู่บ้าน เว้นระยะห่างกัน แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการบ้างแล้ว แต่ก็ยังทำให้ไม่กล้าไปจับจ่ายใช้สอยกันเหมือนเดิมดังนั้นโอกาสของการขายของผ่านทางออนไลน์จะเปลี่ยนไป ทั้งการขายของผ่านเฟซบุ๊ก ขายของผ่านไอจี หรือขายของผ่านไลน์ ซึ่งอะไรจะขายดี และช่องทางเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน  เพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน คุณชัยณัฎฐ์ พงษ์สามารถ CEO บริษัท คิดให้ทำเป็น จำกัด เปิดเผยว่า ผ่านแพลตฟอร์ม Shop Like Share  จะเป็นแพลตฟอร์มทางการตลาดที่จะช่วยผู้ประกอบการและผู้ที่อยากขายสินค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เข้ามาร่วมสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มการตลาดได้ โดยผ่านแพลตฟอร์ม Shop Like Share  จะมีระบบช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่ได้มี.แพลตฟอร์มทางดิจิตอลเตรียมรองรับไว้ เรามีระบบสต็อกให้ช่วยเหลือในการพัฒนาสินค้าและมีโครงการที่ร่วมกับชุมชนเพื่อให้สามารถที่จะพัฒนาสร้างสื่อ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและช่วยการพัฒนาสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดมากขึ้น Shop...

สงขลา -ปลัดรักษาการนายก อบต.บางกล่ำ พาไปทัวร์สวนผสมผสาน ดูเทคนิคการเลี้ยงผึ้ง

สงขลา - ป.แขก นายอักษร บุตรโคตร ปลัดรักษาการนายก อบต.บางกล่ำ จ.สงขลา พาไปทัวร์สวนผสมผสาน อบต.โอ ไปดูเทคนิคการเลี้ยงผึ้งผสมเกสรผลไม้ และการบ้างอัดฉีดสละก่อนขายขอบคุณ ป.แขก อักษร บุตรโคตร https://www.facebook.com/thongthinthaichannel/posts/2829669693929572

ชาวบ้านร้อง ทนมากกว่า 20 ปี น้ำเน่า ลงคลอง ได้รับผลกระทบวิถีชีวิตอย่างมาก(สงขลา)

ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก้าเส้ง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จนถึงชุมชนบ่อหว้า เชื่อมต่อ 6 ชุมชน  ที่อาศัยอยู่ริมคลองสำโรงที่ไหลมาจากตำบลเกาะแต้ว ผ่านตำบลเขารูปช้าง โดยเมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครสงขลาจะแยกเป็น 2 สาย  สายแรกไหลไปทางด้านทิศตะวันออก ออกสู่ ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย สายที่สองไหลไปทางทิศตะวันตกลงสู่ทะเลสาบสงขลา รวมระยะทางของคลองสําโรงประมาณ 14 กิโลเมตร โดยคลองสําโรงส่วนที่กั้นระหว่างเทศบาลนครสงขลากับเทศบาลตําบลเขารูปช้างมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีชาวบ้านอาศัยอยู่มายาวนานมากกว่า 20 กว่าปี 6 ชุมชน ประมาณ 400 หลังคาเรือน...

ศอ.บต.เพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มภาคประชาสังคม (สงขลา)

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเข้าร่วมเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 282 คน ซึ่งภาคประชาสังคมเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมาก มีทั้งกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งวันนี้เป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในบริบทของตำบลภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย ศอ.บต.รับผิดชอบมิติการพัฒนาควบคู่กับ กอ.รมน.ภ 4 สน.ที่รับผิดชอบมิติความมั่นคง ด้าน ศอ.บต.มิติการพัฒนามี 2 ระดับคือ ระดับ...

ชาวบ้าน อ.ระโนด จ.สงขลา ร่วมสืบสานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ มีโชคในการทำประมง

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสามบ่อ ต.วัดสน  และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ คือ ประเพณี “ลอยแพสะเดาะเคราะห์” โดยมีชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมาร่วมในพิธีลอยแพสะเดาะเคราะห์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากชาวบ้านที่นี้มีความเชื่อว่า เป็นการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปลอยกับแพฝากไปกับพระแม่คงคา รวมไปถึงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและให้ช่วยปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้มีโชคลาภจับปลาได้ตลอดทั้งปี โดยการนำดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องเซ่นไหว้ตามความเชื่อ เช่น หัวหอม กระเทียม พริก ข้าวสาร เศษไม้ฟืน  ใส่ลงไปในแพ และอธิฐาน หลังจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันแห่แพสะเดาะเคราะห์ ไปรอบๆหมู่บ้าน โดยมีขบวนกลองยาวบรรเลงเพลงให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่เต้นรำกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะนำแพสะเดาะเคราะห์ ลงไปลอยในทะเล เพื่อลอยทุกข์ลอยโศกนำสิ่งไม่ดีให้หมดไป  สำหรับประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ชาวบ้านที่นี้จะยึดถือเอาวันขึ้น 14 ค่ำซึ่งงานประเพณีลอยแพนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ต้องอาศัย ทรัพยากรในทะเลเป็นที่ทำมาหากินตามรอยบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์สามัคคีของชุมชน  ได้เป็นอย่างดี ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

นิพนธ์ ดัน “ควนคานหลาว” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ จ.สงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวบนยอดเขา "ควนคานหลาว" ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ หลังจากที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนทำถนนคอนกรีตขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการขึ้นควนคานหลาว พร้อมทั้งให้การสนับสนุนส่งรถแบ็คโฮ ขึ้นไป เพื่อบุกเบิกแนวถนนทั้งหมดบนเขามาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในส่วนของการก่อสร้างทั้งหมดที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งยังได้สำรวจและสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่ โดยเฉพาะถนนในส่วนที่ขาด  พร้อมทั้งได้สั่งให้เร่งรัดเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยหวังยกระดับของสถานที่แห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัสกับบรรยากาศในเชิงธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดีในอนาคตข้างหน้า พร้อมทั้งสั่งกองช่างอบจ.สงขลา สำรวจความเป็นไปได้ในการทำถนน และจุดชมวิวใหม่ซึ่งมีระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ปากคลองสำโรง ชุมชนเก้าเส้ง ตรวจการขุดลอกและขยายปากคลอง(สงขลา)

หลังจากได้ทำการเปิดปากคลองสำโรงไปแล้วและผ่านมา 3 เดือนปากคลองสำโรงก็ถูกคลื่นซัดทรายมาปิดปากคลองอีกครั้ง ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถนำเรือเข้ามาจอดในตลองสำโรงได้และขอความช่วยเหลือจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ช่วยเปิดปากคลองสำโรงเพื่อให้เรือสามารถเข้า-ออกได้สะดวก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12 สงขลา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยนำเครื่องจักรเป็นรถแม็คโครคอยาว 1 คัน มาขุดทรายปากคลองสำโรงให้กว้างออกไปและให้มีความลึก เพื่อให้น้ำทะเลได้ไหลเข้าไปในคลองสำโรงชาวประมงพื้นบ้านสามารถนำเรือเข้า-ออกในคลองได้ ซึ่งในขณะนี้เครื่องจักรกำลังทำงานขยายปากคลองสำโรงเพื่อเตรียมเปิดปากคลองใหม่อีกครั้งหนึ่งในอีก 2 วันข้างหน้าเพื่อให้คลองสำโรงกับทะเลอ่าวไทยเชื่อมต่อกันและเตรียมรองรับฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยสามารถให้เรือประมงพื้นบ้านเข้าไปหลบคลื่นลมแรงจอดในคลองสำโรงได้ จะให้หน่วยงานที่มีภารกิจนี้โดยตรงมาศึกษาดูว่า การที่จะทำเขื่อนกั้นดินทรายเอาไว้ แล้วเปิดปากคลองสำโรงนี้อย่างถาวรจะทำอย่างไรซึ่งไม่อย่างนั้น ทุกๆ 3 เดือน เราก็จะต้องมาขุดลอกปากคลองสำโรง กัน 1 ครั้ง ต่อไปก็จะได้ทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่าโดยทางชุมชนเก้าเส้งจะเป็นคนทำหนังสือถึงกรมเจ้าท่าประสานกับเจ้าท่าและผมเองก็จะเป็นผู้ประสานกับกรมเจ้าท่าดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมาดูแล ตรงบริเวณจุดนี้ด้วย ทำอย่างไรให้เป็นท่าเรือของชุมชนที่จะมาดูแลแม้ว่าเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่มากมีเรือประมงอยู่ไม่มาก ชาวบ้านก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านมีความจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความปลอดภัยในฤดูมรสุมที่จะต้องนำเรือเข้ามาจอดในคลองสำโรง ภาพ-ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Stay Connected

21,836แฟนคลับชอบ
2,739ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles