ป้ายกำกับ: สกลนคร

สกลนคร รมต.ยุติธรรม ควงเลขา ปปส.กำชับเร่งกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก

ที่วัดสว่างแสงจันทร์ บ้านดงมะไฟ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง...

อ่านเพิ่มเติม

สกลนคร MOU การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

ที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์...

อ่านเพิ่มเติม

สกลนคร ประธานรัฐสภาร่วมสถาบันพระปกเกล้ามอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย ดร.ธิติมา หล่อพิทักษ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า...

อ่านเพิ่มเติม