หน้าแรก แท็ก ศึกษาดูงาน

Tag: ศึกษาดูงาน

ฉะเชิงเทรา กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง  นำคณะนายทหารกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 10 จำนวน 14 คน ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี นางสาวเกสร จำปา ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้การต้อนรับ โดยมีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ศึกษาดูงาน การจัดการพื้นที่ป่าชุ่มน้ำชุมชนบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ให้การต้อนรับสมาคมลุ่มน้ำสายสบุรี เพื่อศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานทีมสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ไปยังจังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะกับองค์กรที่ทำงานในลุ่มน้ำอิงเพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดโดยมีรางวัล  รางวัลอิเควเตอร์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (Equator Prize : UNDP) ประจำปี 2020 DCIM100MEDIADJI_0116.JPGDCIM100MEDIADJI_0121.JPG ซึ่งการดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ การทัศนศึกษา จ.เชียงราย ในการเน้นการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการระบบนิเวศน้ำจืด โดยรับฟังโดยตรงจากผู้นำและชุมชนเกี่ยวกับประสบการณ์และความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในขณะที่จัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศลุ่มน้ำ เพื่อใช้ในแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำพรุลานควาย ...

เทศบาล ทต.ช่อแฮ “ศึกษาดูงาน” การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ นำ โดย นายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ มอบหมายให้ นายศิริพงค์  วงศ์แสน นางภคพร  สดสวย รองนายกเทศมนตรี นายธนาวุฒิ  หอมขจร เลขานุการนายกฯ และนางดวงพร  รองเดช  ปลัดเทศบาล นำคณะ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกอง พนักงาน...

ลพบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรต่างๆ ศึกษาดูงานด้านการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ

พลโท ไพศาล งามวงศ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 รวมถึง คณะสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ หลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อีกหลายสถาบัน อาทิ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการทหารของกองทัพบก...

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะคณะกรรมาธิการการ คนที่ 2 นำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” และสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำหรับการลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว...

ปทุมธานี นายกแจ๊สพาทีม สจ.ศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมนำความรู้กลับมาต่อยอดพัฒนาปทุม

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นายเสวก ประเสริฐสุข นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี , นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เลขานุการนายก อบจ.ปทุมธานี นำทีมผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนและพนักงานศึกษาเรียนรู้งานในโครงการพัฒนาวิสันทัศน์ สมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น...

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ศึกษาดูงานที่มูลนิธิปวีณาฯ

ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี รังสิต-นครนายก คลอง 7 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ให้การต้อนรับ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เข้าศึกษาดูงานของมูลนิธิปวีณาฯ และนางปวีณา ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด 22 ปีที่ผ่านมา และการทำงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน...

กลุ่มสตรีประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล จ.ตราด

นางสาววีรยา สาระเกตุ พัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ นางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นําโดยนายอานนท์ ลิมประภานุกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีนางสาวสาริศา สุดใจ ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เข้าร่วมให้การต้อนรับพร้อมกล่าวคําขอบคุณและพูดคุยเรื่องต่างๆที่ได้เคยทํางานร่วมกันมาจนถึงบัดจุบันได้มาเจอกัน นางฐิติรัตน์  ไชยวิศาลธนนาถ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ได้กล่าวความเป็นมาของการแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนบ้านตาหนึกที่ได้รับรางวัลหลากหลายชนิดก็เพราะชุมชนที่ได้ร่วมตัวกัน ทางกลุ่มสตรีจึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก  โดยนายอานนท์ ลิมประภานุกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายทอง จึงได้พากลุ่มสตรีจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแปรรูปอาหารทะเล เพื่อหาประสบการณ์ผลสําเร็จและสามารถนําไปใช้ได้ ทางนางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก บอกว่า โดยมีท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเศรษฐกิจชุมชนภูมิปัญของชุมชนความสามารถในการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนจะอยู่รอดด้วยชุมชนในการพัฒนาเคียงคู่ไปกับการระบบที่ตั้งไว้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูอาหารทะเลบ้านตาหนึกต่อไป จากนั้นทางคณะก็ได้ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปคนละอย่าง 2 อย่าง เพื่อเป็นที่ระลึกและของฝากจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกต่อไป https://youtu.be/ISs1pIUxXZ8 ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จ.ตราด​

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,592ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles