28.3 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
ตลาดเลหลัง
หน้าแรก แท็ก ศึกษาดูงาน

Tag: ศึกษาดูงาน

ชุมพร โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชน

 ที่โรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3  พร้อมด้วย นายสถาพร นาคฉัตรีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร เขต 4 นายทวีศักดิ์ สุทธานินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร...

นายกพิพัฒน์” ทต.ร้องกวาง นำทีมบริหาร ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดย นายพิพัฒน์ซื่อ ทรงธรรมและคณะผู้บริหาร ฯ ไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนมี นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการของสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัด อบต.เตาปูน เพื่อมาปรับปรุงสระว่ายน้ำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง นายพิพัฒน์ซื่อ ทรงธรรม กล่าวว่า  ทาวคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร้องกวาง ศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มี นายณัฐพล ทองไหล...

ชุมพร พิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชน

ที่ โรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำในชุมชน เยาวชนและประชาชนในเขตจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  พร้อมด้วย นายวนิพงศ์ มุณีน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายอำพล ธานีครุฑ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นายวัชระ...

ฉะเชิงเทรา กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง  นำคณะนายทหารกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 10 จำนวน 14 คน ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี นางสาวเกสร จำปา ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้การต้อนรับ โดยมีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ศึกษาดูงาน การจัดการพื้นที่ป่าชุ่มน้ำชุมชนบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ให้การต้อนรับสมาคมลุ่มน้ำสายสบุรี เพื่อศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานทีมสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ไปยังจังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะกับองค์กรที่ทำงานในลุ่มน้ำอิงเพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดโดยมีรางวัล  รางวัลอิเควเตอร์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (Equator Prize : UNDP) ประจำปี 2020 DCIM100MEDIADJI_0116.JPGDCIM100MEDIADJI_0121.JPG ซึ่งการดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ การทัศนศึกษา จ.เชียงราย ในการเน้นการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการระบบนิเวศน้ำจืด โดยรับฟังโดยตรงจากผู้นำและชุมชนเกี่ยวกับประสบการณ์และความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในขณะที่จัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศลุ่มน้ำ เพื่อใช้ในแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำพรุลานควาย ...

เทศบาล ทต.ช่อแฮ “ศึกษาดูงาน” การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ นำ โดย นายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ มอบหมายให้ นายศิริพงค์  วงศ์แสน นางภคพร  สดสวย รองนายกเทศมนตรี นายธนาวุฒิ  หอมขจร เลขานุการนายกฯ และนางดวงพร  รองเดช  ปลัดเทศบาล นำคณะ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกอง พนักงาน...

ลพบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรต่างๆ ศึกษาดูงานด้านการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ

พลโท ไพศาล งามวงศ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 รวมถึง คณะสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ หลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อีกหลายสถาบัน อาทิ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการทหารของกองทัพบก...

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุม มรุพงษ์ศิริพัฒน์  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะคณะกรรมาธิการการ คนที่ 2 นำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” และสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำหรับการลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles