หน้าแรก แท็ก ศรีสะเกษ

Tag: ศรีสะเกษ

ผอ.รพ.ศรีสะเกษ จัดประชุมวิชาการเพื่อให้กลุ่มประชาชนมีความรู้เพื่อป้องกันดูแลตนเองได้ถูกต้อง และบุคลากรด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยให้มากที่สุด

นพ.ชลวิทย์  หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  รพ.ศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในการสูญเสียทางเศรษฐกิจ   สังคม   และการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุนและโรคข้อเสื่อม    หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค   โดยผู้ป่วยที่มีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนพบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ลดลง  และมีอายุสั้นกว่าผู้สูงอายุที่อายุเท่ากัน และจากข้อมูลภาวะแทรกซ้อนภายหลังกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน พบว่าร้อยละ 14.7  ของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนเสียชีวิตภายใน 6 เดือน และพบว่าภายหลังรักษา 6 เดือน  ประมาณครึ่งหนึ่งสามารถเดินได้เอง  นอกนั้นต้องใช้เครื่องช่วยเดินหรือนอนติดเตียง ส่วนโรคข้อเสื่อม เป็นภาวะที่พบได้บ่อย พบมากในข้อใหญ่ๆ...

ศรีสะเกษ สาลี สวัสดี คนรักบ้านเกิดนำคณะมอบเงินกว่า 500,000 บาทให้ผู้ว่าหนุนมวยสากลเยาวชนศรีสะเกษสู้ศึกพัทลุงเกมส์

นายวิวัฒน์  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า นักมวยสากลสมัครเล่นทีม จ.ศรีสะเกษ  สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคอีสาน ชาย 7 รุ่นน้ำหนัก หญิง 7 รุ่นน้ำหนัก รวมเป็น 14 รุ่นน้ำหนัก  เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”   ซึ่งเรามีผู้ใหญ่ใจดีมาดูแลซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก่อน  ในปีนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นผู้จัดการทีมทั้งกีฬาแห่งชาติคือท่านศรีมงคล คำเคนและกีฬาเยาวชนแห่งชาติคือท่านสาลี สวัสดี...

ศรีสะเกษ ชนมณัฐรอดบุญธรรม มอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ที่บ้านกาดำ  ต.โดด  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี  โดยมีนายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ...

ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลพยุห์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลพยุห์  อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ  นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ร่วมกับสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานประชาชนชาวตำบลพยุห์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ การกล่าวปฏิญาณทำความดีด้วยหัวใจ  การมอบพันธุ์กล้าไม้ การมอบพันธุ์ปลาให้แก่ส่วนราชการและตัวแทนประชาชน  จากนั้น ได้ทำการปลูกต้นไม้ เป็นต้นรวงผึ้งและต้นไม้ผลจำนวนมากในบริเวณศูนย์เรียนรู้แห่งนี้  โดยมี...

ศรีสะเกษ บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับ อบต.ไพรปล่อยปลาสู่น้ำปลูกป่าคืนต้นไม้ให้แผ่นดิน

ที่บริเวณหนองชำสะโหมง หมู่ที่ 7 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  นายศดิศ ณิชกุล ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอขุนหาญ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ ปล่อยปลาสู่น้ำ ปลูกป่าคืนต้นไม้ให้แผ่นดิน  ประจำปี 2565 และโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ร่วมใจท้องถิ่นปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90...

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒร่วมกับผู้ว่านำจิตอาสากว่า 1,000 คนปลูกป่าติดกับชายแดนไทย กัมพูชา

ที่ฐานปฏิบัติการพลาญรถเขียว ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์   จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  นายสุเทพ  เกตุเวชสุริยา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พ.อ.พยัคฆพล คุ้มแสง รอง.ผบ.ฉก.3 กกล.สุรนารี...

ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณนำจิตอาสาพระราชทานสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากไร้

ที่บ้านโนน หมู่ที่ 12    ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางขวัญตา คิดดี  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวนงเยาว์  พรหมทา พัฒนาการอำเภอ นายกิติ  ร่มแก้ว  ปศุสัตว์อำเภอ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาตำบลอีเซ  ร่วมกันสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจนราย    ดำเนินการสร้างบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจน ราย...

ศรีสะเกษ สาลี สวัสดี ตอบแทนคุณบ้านเกิดทุ่มเงินร่วม 3 แสนบาทหนุนมวยเยาวชนคว้าเหรียญทองพัทลุงเกมส์ เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคน

นายวิวัฒน์  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่น จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการเปิดแถลงข่าวเปิดตัว ผจก.ทีมและการเตรียมความพร้อมทีมมวยสากลสมัครเล่น จ.ศรีสะเกษ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” โดยได้ทำการเปิดตัว นายสาลี  สวัสดี  กรรมการผู้จัดการบริษัท เพาเวอร์พูล เทคโนโลยี จำกัด  เป็น ผจก.ทีมมวย และมี นายศรีมงคล  คำเคน  ประธานบริษัทไนน์ตี้ไนน์เอสเตท...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,443ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles