หน้าแรก แท็ก ลพบุรี

Tag: ลพบุรี

ประมงลพบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,000 ตัว

 นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ได้จัดขึ้นเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ และปลากระโห้ รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่...

อบต.เพนียด ขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา ปลูกพืชสมุนไพร” ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยโควิด 19

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วย นายพิชัย เชญชาญ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ได้ร่วมกันเปิดโครงการ ขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา ปลูกพืชสมุนไพร” ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 5 ไร่ บริเวณด้านหลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เป็นต้นแบบในการดำเนินการ...

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมอบหน้ากากอนามัย 144,000 ชิ้น ให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี

 ที่ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีมอบหน้ากากอนามัย 2,880 กล่อง ให้แก่ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และนายอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนของจังหวัดลพบุรี...

กองทัพบก โดย พัน.ปจว.ห่วยใยประชาชน ลงพื้นที่มอบ สิ่งของอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล

พันเอก นันทภพ ไชยสงค์ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพบเรือน พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดินทางลงพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อนำถุงยังชีพ จากกองทัพบก ซึ่งภายในบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย  รวมถึงน้ำ ดื่ม ไข่ไก่ ตลอดจนผ้าห่มกันหนาว  ไปมอบให้การช่วยเหลือ...

ลพบุรี กรมรบพิเศษที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล แก้ปัญหาภัยแล้ง

พ.ท. อวิรุธ เฉลิมวัฒน์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 523 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ของหน่วย เดินทางลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน และ ปราชญ์ชาวบ้าน ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ ในการดำเนินการจัดสร้าง...

กรมรบพิเศษที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล แก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืน

พ.ท. อวิรุธ เฉลิมวัฒน์ ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 523 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ของหน่วย เดินทางลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน และ ปราชญ์ชาวบ้าน ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้...

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ระดมสรรพกำลัง หลายภาคส่วน ร่วมกันขุดลอกตะกอนดินและเศษวัชพืช เปิดทางน้ำ ป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ผอ.ชลประทานจังหวัดลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองลพบุรี ผอ.แขวงทางหลวงลพบุรี ที่ 1 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายกเทศมนตรีตำบลกกโก ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 13 ตลอดจนกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 13...

ผู้ว่า ลพบุรี บูรณาการทุกภาคส่วน ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกกโก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตาล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกตูม สำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี โยธาจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี แขวงการทางลพบุรี และ ผู้แทนจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 13 ได้ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการดำเนินการรับมือและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี โดยเฉพาะบริเวณถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 สี่แยกนิคมสร้างตนเอง ซึ่งประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน เนื่องจากจะมีมลน้ำก้อนใหญ่จากเทือกเขาจีนแล ซึ่งเป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลากไหลมารวมกัน และมาสามารถระบายออกจากพื้นที่ได้ทัน โดยเบื้องต้น...

Stay Connected

22,042แฟนคลับชอบ
2,996ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles