ป้ายกำกับ: ยโสธร

ยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร...

อ่านเพิ่มเติม

ยโสธร รองผู้ว่าฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปภ.เทศบาลเมืองฯตรวจระดับน้ำชี

นายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร...

อ่านเพิ่มเติม

ยโสธร ชาวนาริมฝั่งลำน้ำชีเร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่เพื่อหนีน้ำท่วม

น้ำในแม่น้ำชีที่เอ่อล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวสองฝั่งลุ่มน้ำชีโดยเฉพาะพื้นที่นาข...

อ่านเพิ่มเติม