หน้าแรก แท็ก มทบ.38

Tag: มทบ.38

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่ายสุริยพงษ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 38 และชุดแพทย์เดินเท้าจาก โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ผักปลอดภัย จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ผ้าห่มกันหนาว และกล่องยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่ายสุริยพงษ์ ที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมีโรคประจำตัว จำนวน 4 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้...

น่าน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน้าค่ายสุริยพงษ์ ลดมลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38  นำ จิตอาสา 904 ,กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยลดภาวะฝุ่นละออง  PM2.5 พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการจัดถนนคนเดิน และรองรับนักท่องเที่ยว โดยการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ และสวนสุขภาพชุมชนค่ายสุริยพงษ์ ให้มีความสะอาด สวยงาม เก็บกวาด ขยะ ใบไม้ และฉีดล้างไหล่ทาง พื้นถนน  ณ บริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน https://youtu.be/7H4tAiMG5xw

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ส่งจิตอาสาดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัด เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร กองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 38 และ จิตอาสาพระราชทาน  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อช่วยดูแลบุตรหลานให้เดินทางเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นแบบอย่างสังคมจิตอาสาที่น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลสนับสนุนการเตรียมสถานที่การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้กองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  จัดกำลังพลประเภททหารกองประจำการ สนับสนุนโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลไชยสถาน  และโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริม กสิกร  ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ในการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ และกางเต็นท์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ เขตภาคเหนือ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนในการเตรียมการจัดการแข่งขัน ตามภารกิจทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

น่าน ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38 ส่งจิตอาสาดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.38  มอบหมายให้ จิตอาสา904, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ร้อย สห.มทบ.38 พร้อม จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร เ พื่ออำนวยความสะดวก ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อช่วยดูแลบุตรหลานให้เดินทางเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นแบบอย่างสังคมจิตอาสาที่น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง  #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ #จิตอาสาพัฒนา

มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ พาณิชย์จ.น่าน เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาในด้านผลผลิต

พลตรี คณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เช่น ผักปลอดภัย ผักพื้นบ้าน หน่อไม้ มะม่วง สับปะรด อะโวคาโด เห็ด ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาในด้านผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 ให้บริการทางการแพทย์ มอบของอุปโภค บริโภค ผักปลอดสารพิษ

พลตรี คณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เยี่ยมให้กำลังใจ ให้บริการทางการแพทย์ มอบของอุปโภค บริโภค ผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี และยาสามัญประจำบ้านให้กับครอบครัวของน้องพลทหารกองประจำการ ผลัด 1/2565 สังกัด  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ 21 จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เป็นผู้ป่วยชรา ผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย...

จ.น่าน มทบ.38 จัดกำลังพล จิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดป่าปัญญาวุธาราม

พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน ผบ.มทบ.38 จัดกำลังพล จิตอาสา มทบ.38 ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เก็บสิ่งของกวาดขยะ ณ วัดป่าปัญญาวุธาราม ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จว.น.น. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”ผลการปฏิบัติบริเวณวัดสะอาด โล่ง เป็นระเบียบ ปราศจากสัตว์มีพิษและภูมิทัศน์สวยงาม ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,876ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles