หน้าแรก แท็ก พิษณุโลก

Tag: พิษณุโลก

พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 ปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3

 ตามที่ กองทัพบก ได้อนุมัติให้ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนิการจัดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภำคที่ 3 รุ่นที่ 3 เป็นการอบรมในรูปแบบผสมผสำน (Blended Learning) โดยให้ผู้เข้ารับกำรอบรม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการอบรมแบบ Onsite ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก สลับกับการอบรมแบบ Online ณ ที่ตั้ง ระยะเวลาการอบรม 6...

พิษณุโลก กรมรบพิเศษที่ 4 นำทหารกองประจำการ จิตอาสา บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา นำกำลังพลทหารกองประจำการ และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนรถชนจนได้รับบาดเจ็บขาหัก มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กที่บริเวณขา ซึ่งเป็นการผ่าตัดเร่งด่วน โดยประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรายดังกล่าว ได้พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบค่ายสฤษดิ์เสนา หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งยังเป็นร่วมบริจาคโลหิต ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022) ฉลองวันแห่งการขอบคุณ"ผู้ให้"ด้วยการบริจาคโลหิตพร้อมกับประชาชนชาวไทย...

มณฑลทหารบกที่ 39 นำจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ พิษณุโลก

 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมายให้ พันเอก ชุติชัย อาทิตย์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก สภากาชาดไทย ร่วมบริจาคโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง...

พิษณุโลก ทหารมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา อำนวยความสะดวก สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก  เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 ให้ประชาชน  พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน  สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ณ อาคารยิมนีเซียม...

พิษณุโลก จิตอาสากองพลทหารราบที่ 4 ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดอรัญญิก

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่ 4 นำกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ประกอบด้วย กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4,  กองพันทหารม้าที่ 9 , กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่...

พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง เร่งฉีดวัคซีน ก่อนสงกรานต์

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 15 นาย สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน...

มณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา พัฒนาริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระพุทธชินราช พร้อมนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 64

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 30 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 64  ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก Army Bike “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งมอบรถจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก” ให้กับ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 จำนวน 40 คัน รวมยอดที่นำส่งให้กับกองทัพภาคที่ 3 ทั้งสิ้น...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,504ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles