หน้าแรก แท็ก พังงา

Tag: พังงา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยในเวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว  โดยมี นายประสิทธิ์ มุ่งกิจ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สถานที่กักกันตัวในชุมชน (CI) และสถานที่กักกันตัวของรัฐ (LQ) ตำบลคลองเคียน ...

พังงา- ประชุมสภาไม่เครียด คุณหมอชวนเต้นท่าไก่อย่างสนุกสนานป้องกันโรคจากการนั่งนาน

ที่ห้องวิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา ดร.ปกรณ์ ตันสกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็นประธานประชุมการประชุมสภาวิทยาลัยชุมพังงา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการสภาฯ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทั้งแบบในห้องประชุมและแบบออนไลน์ ซึ่งให้ความเห็นชอบในเรื่องปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนภาคที่2 ประจำปี 2564 เรื่องนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับรางวัลพระราชทาน เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมมาณและรายได้สถานศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบรายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญาในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564  และมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นเมื่อประชุมไปได้ประมาณ1.30 ชั่วโมง...

พังงา ผู้ว่าออกใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ชวนชาวพังงาเลือกคนดีเข้าบริหาร

ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.ถ้ำน้ำผุด จากการตรวจสอบรายชื่อพบว่าอยู่อยู่อันดับที่ 638และ639 ตามลำดับ ก่อนจะเข้ารับการคัดกรองโควิด-19จากเจ้าหน้าที่ อสม. แล้วลงชื่อรับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ กปน.แล้วเข้าไปในคูหาลงคะแนน ซึ่งมีนายสัมภาษณ์ เชาวลิต ผอ.สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา...

พังงา นายอำเภอตะกั่วทุ่ง คุมเข้มโควิด-19 ในพื้นที่

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นอ.ตะกั่วทุ่ง/หน.ศปก.อ.ตะกั่วทุ่ง มอบหมาย ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ในพื้นที่ ดังนี้  1.ตรวจสอบกรณีพนักงาน 7-11 สาขาหล่อยูงติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย จากการสอบสวนโรค พบ HRC เป็นพนักงานอีก 6 ราย ได้ทำการตรวจ ATK ผลเป็นลบทุกราย ให้ทุกรายกักตัวสังเกตอาการ...

พังงา คุณหญิงกัลยา เสมา2 จับมือเครือข่าย ดัน พืชผลเกษตรชุมชนส่งออกประเทศรัสเซีย

ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางกันตวรรณ ตันเถียร(กุลจรรยาวิวัฒน์) ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพังงา ร่วมเปิดโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย) และเปิดโครงการความร่วมมือภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรส่งออกประเทศรัสเซีย ก่อนปล่อยขบวนรถผลิตผลทางการเกษตรสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตขึ้นเครื่องไปยังประเทศรัสเซีย โดยจัดทำโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาคเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ให้มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้ นักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้จริง ให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับตนเอง สังคม...

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกะไหล พร้อมเปิดศาลาชุมชนโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลคลองเคียน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในจังหวัดพังงา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พร้อมกับมอบรถโยกให้คนพิการ มอบของขวัญและนมผงให้แก่คุณแม่วัยใส มอบถุงยังชีพคนพิการ ก่อนร่วมกันเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกะไหล เพื่อให้บริการครอบคลุมตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากฐินให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  จากนั้นได้มีพิธีถวายจตุปัจจัยถวาย พระราชกุศล บำรุงและบูรณะพระอาราม รวมเป็นเงิน 1,585,195บาท และมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดประชุมโยธี จำนวน 3...

รองนายกฯ จุรินทร์ มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร

ที่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  หลังเสร็จสิ้นจากการตรวจราชการฯ และติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์แล้ว นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เป็นประธานมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร   และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมในพิธี ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ....

Stay Connected

22,765แฟนคลับชอบ
3,052ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles