หน้าแรก แท็ก พังงา

Tag: พังงา

จังหวัดพังงา ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จากโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี  จังหวัดพังงา ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL  รุ่นที่ 13  ระดับภาคใต้ โดยนายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางวัชรี ตัณฑชน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE...

พังงา จัดงานชิมกุ้งแชบ๊วยลองแลอาหารเลคลองเคียน 2023 ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดพังงา

ที่ท่าเรือคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"ซิมกุ้งแชบ๊วยลองแลอาหารเลอคลองเคียน 2023" ครั้งที่ 11 โดยมีนายพิชญพันธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พ.ต.ท.ศักรินทร์ อนุสามัญกุล สารวัตรท่องเที่ยวภูเก็ต-พังงา นายอุทิศ มัจฉาเวช นายก อบต.คลองเคียน พร้อมด้วย...

พังงา นายอำเภอโจ้ ร่วมกับชาวบ้านเก็บปัดกวาดขยะหน้าชายหาดหลังจบงาน

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอท้ายเหมือง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านม 9 ชาวบ้าน ม9  ตำบลท้ายเหมือง เดินเก็บขยะบริเวณหน้าริมชายหาดท้ายเหมือง หลังจากพบขยะตกค้างที่ชาวบ้านมาทิ้งบริเวณริมชายหาดท้ายเหมืองจำนวนหนึ่ง  เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่จัดงานให้้ิมีความสะอาดสวยงาม จึงได้กำชับทุกฝ่ายได้ร่วมกันดูแลความสะอาดบริเวณชายหาดให้สะอาดสวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือนท้ายเหมือง และจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมดูแลความสะอาดหน้าหาดอีกครั้งต่อไป ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

จังหวัดพังงาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอทับปุด

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงาร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด เพื่อนำบริการด้านสาธารณสุขและบริการจากหน่วยงานของภาครัฐให้บริการกับประชาชนนอกสถานที่ โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา จ่าเอกแก้ว คงวงศ์...

อำเภอท้ายเหมือง เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธการราชสีห์ภักดีต่อแผ่นดิน เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

 นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอท้ายเหมือง มอบหมายให้ ปบัดอำเภอฝ่ายป้องกันพร้อมสมาชิก อส อ ท้ายเหมือง  ที่ 8 ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายสติ๊กเกอร์ตู้แจ้งเบาะแส  “ราชสีห์ ภักดีต่อแผ่นดิน”  ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยสามารถแจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ที่ผ่านการบำบัด...

พังงา อำเภอท้ายเหมืองได้จัดกิจกรรม “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอท้ายเหมือง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมอ่านสารสารนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. ) ประจำปี 2566  พร้อมเปิดวีดีทัศน์และจัดนิทรรศการแสดงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมหมู่บ้าน รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ในการนี้อำเภอท้ายเหมืองได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลการปฎิบัติงานขับเคลื่อนกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาจำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย...

พังงา- หนึ่งในไทยแลนด์ ขบวนช้างแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ

ที่วัดราษฎร์อุปถัมภ์ หรือวัดบางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา พระเทพวชิรากร เจ้าอาวาสวัดบางโทง พร้อมด้วย พระวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอทับปุด เจ้าอาวาสวัดราษฎร์อุปถัมภ์ และนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันนำผ้าสีเหลืองทองขึ้นนั่งหลังช้างจำนวน 19เชือก และเดินเท้าเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณวัดบางเหรียง ขึ้นสู่พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือบนยอดเขาล้าน เพื่อนำผ้าสีเหลืองทองพร้อมจิตใจที่มีความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นในพุทธศาสนา ไปห่มโอบล้อมฐานพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ บูชาพระพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆะบูชา...

พังงา อำเภอท้ายเหมือง ขับเคลื่อนยุทธการราชสีห์ภักดีต่อแผ่นดิน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอท้ายเหมือง อำนวยการ มอบหมายให้ นายวิศาล กองโชค ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สั่งการชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง นำโดย  นายณัฏฐพงศ์ เพ็ชรทอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ,  ร่วมกับนายเจษฎา ธิติมุทา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพังงา อส.อ.ท้ายเหมืองที่ 8 และ อส.กองร้อยบังคับการและบริการ จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบุคคลในเป้าหมาย ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรัฐบาล...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,743ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles