หน้าแรก แท็ก พะเยา

Tag: พะเยา

พะเยา ชาวบ้านท่าวังควายชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมทำพิธีฮ้องขวัญควาย (มีคลิป)

ชาวบ้านท่าวังควายชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา ที่กำลังทำพิธีฮ้องขวัญความ (สู่ขวัญควาย) ซึ่งชาวบ้านช่วยกันทำเป็นอนุสาวรีย์ควายไว้ตรงศาลาพักพิงที่ติดลำน้ำคลองแม่ต๋ำ เดิมที่แห่งนี้เป็นบ่อขยะเก่าและเป็นท่าควายที่ชาวบ้านสมัยก่อนจะนำควายมาขึ้นลงที่ตรงนี้จึงเรียกต่อๆกันมาว่าบ้านท่าวังควาย และปัจจุบันเป็นชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมและทางชุมชนได้รวมตัวกันสร้างอนุสาวรีย์ควายขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานให้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าวังควายการสู่ขวัญควายชาวบ้านจะนำเครื่องเส้นไหว้ โดยมีขนมคาวหวาน ข้าวต้ม ผลไม้ เหล้าไห ไก่คู่ ดอกสีขาว ข้าวตอกดอกไม้ หมากพลู ด้ายสายสิญจน์ผูกเขาควาย หญ้า มีขันปู่อาจารย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา โดยมีปู่อาจารย์ผู้ทำพิธีสู่ขวัญควาย คล้ายกับพิธีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญของคนเมืองเหนือ เนื้อหา จะกล่าวเป็นค่าวฮ่ำ ทำนองเสนาะเมือง  มีการกล่างถึงคุณความดี ของควายที่มีต่อเจ้าของ ในการทำไร่ไถนาซึ่งเป็นภาระอันหนักทั้งคนและควาย ต้องทำงานร่วมกัน  เพื่อความเป็น สิริมงคลในครอบครัวและเป็น การเตือนสติให้เป็นคนมีความกตัญญูกตเวที รักสัตว์ และรักษาสัตว์ไว้เพื่อใช้งานต่อไป  เมื่อปู่อาจารย์กล่าวจบชาวบ้านจะนำกรวยดอกไม้ไปผูกกับเขาควาย ให้ควายกินหญ้าที่เตรียมไว้ เพื่อแสดงความรักและเมตตาต่อควายนายประพันธ์  เทียนวิหาร...

พะเยา เกษตรกรเริ่มปักดำนาหลังฝนตกลงมาในพื้นที่หลายวัน (มีคลิป)

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าซางและตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างเริ่มเข้าทำการปักดำนา หลังในพื้นที่เริ่มมีน้ำในการทำนา เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวนาในพื้นที่สามารถที่จะมีน้ำทำนาและทำการปักดำนาได้ ขณะที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดได้เพิ่มปริมาณขึ้น 540,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถลดและบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าซางและตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างเริ่มทำการปักดำนา รวมทั้งไถคราดแปลงนาของพวกเขาได้ หลังจากที่เมื่อ 2-3 วัน ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่เริ่มมีขึ้นและสามารถที่จะ ปักดำนาได้ตามปกติ หลังเกิดภาวะภัยแล้งในช่วง 2-3 เดือน ที่ผ่านมา จนส่งผลให้เกษตรกรยังไม่สามารถที่จะปักดำนาได้ โดยล่าสุดเกษตรกรได้เริ่มที่จะเข้าทำการปักดำนาของตนเอง หลังปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและสามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่นาของเกษตรกรได้ จึงได้ดำเนินการเริ่มผลิตข้าวนาปีประจำปี 2562 / 2563 ได้ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่สองตำบลดังกล่าวนั้นได้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอที่จะทำให้เกษตรกรสามารถปักดำนาได้ขณะที่ปริมาณน้ำบริเวณกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา ขณะนี้ปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น 5.4 แสนลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแจกจ่ายน้ำให้กับภาคการเกษตรได้ เนื่องจากที่ผ่านมาน้ำกว๊านพะเยาเหลือเพียง 9...

จ.พะเยา เปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ …(มีคลิป)

       วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  นายณรงค์ศักดิ์   โอสถธนากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลขที่ 1021 สายพะเยา ภูซาง   โดยโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพะเยา โดยถนนสายดังกล่าว ถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญของจังหวัดพะเยา  ระยะทางรวมกว่า 70 กิโลเมตร   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้นำข้าราชการจิตอาสา  และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยา  ...

พะเยา ตามรอยลิลิตพระลอ เส้นทางแห่งความรักจากเวียงลอสู่เวียงสรอง (มีคลิป)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา และการท่องเที่ยวของสองเมือง โดยนำเส้นทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าทั้งสองเมือง ที่มีเรื่องราวของความรักของพระลอ มาเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาในอดีต ตามโครงการ ตามรอยลิลิตพระลอ เส้นทางแห่งความรักจากเวียงลอสู่เวียงสรอง สินค้าที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของความเป็นอยู่ของชาวตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมทั้งการแสดงแสงสีเสียงที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์เวียงลอ  เป็นส่วนหนึ่ง ที่ถูกนำมาแสดงในงานมหกรรมพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมการท่องเที่ยวล้านนาตอนบน 2 ของสองเมืองคือเวียงลอกับเวียงสรอง จังหวัดแพร่ ที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่บริเวณโบราณสถาณวัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยผ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ที่มีมายาวนานหลายร้อยปีซึ่ง ทั้งสองเวียงดังกล่าว ได้มีความสัมพันธ์กันมาในอดีต โดยได้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “ตามรอยลิลิตพระลอ เส้นทางแห่งความรักจากเวียงลอสู่เวียงสรอง” ที่ในอดีตเคยมีความสัมพันธ์กันตามตำนานวรรณกรรม ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของเส้นทางความรักระหว่างพระลอกับพระเพื่อนพระแพง https://youtu.be/NjcnJHhjtTo ภาพข่าว ปัณญวิชญ์ จ.พะเยา

องค์กรในจ.พะเยามาก 30 กว่าองค์กร เข้ายื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค หลังรัฐบาลเปิดรับแจ้งเป็นวันแรกในการร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค (มีคลิป)

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา  กล่าวว่า   วันนี้ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และกลุ่มองค์กรต่างๆในจังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่า 30 กลุ่ม ได้เข้าแจ้ง  สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  ต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา  โดยวันนี้คือวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมาก  เพราะเป็นวันที่กฎหมาย ที่เรียกว่า พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใช้   ซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 46 ที่บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคที่มีความเป็นอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ขึ้น วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค ได้ยื่นจดแจ้งสถานะได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ   โดยองค์กรต่างๆที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นองค์กรโดยสมบูรณ์ ก็จะสามารถเสนอจัดตั้งสภา องค์กรของผู้บริโภคได้   โดยเชื่อมั่นว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค  จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ ผู้บริโภคทั้งประเทศ  และทำหน้าที่เสนอนโยบาย  ตรวจสอบนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การสนับสนุนให้องค์กรผู้บริโภค และผู้บริโภคมีพลัง มีความเข้มแข็ง สภาผู้บริโภค และจะสามารถทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้...

พะเยา ตุ้มกุ้งอาชีพหากุ้งฝอยสร้างรายได้ชาวอำเภอแม่ใจ (มีคลิป)

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำเอาตุ้มหรือไซ เข้าทำการดักกุ้งฝอย บริเวณหนองเล็งทราย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ซึ่งชาวบ้านได้ทำการยึดอาชีพในการประมงเพื่อหากุ้งฝอย มาเป็นระยะเวลายาวนาน สร้างรายได้ โดยในแต่ละวันสามารถสร้างรายได้วันละ 500 ถึง 1,000 บาท โดยนางสมถวิล ไชยา อายุ 44 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ระบุว่าอาชีพการหากุ้งฝอยของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ติดอยู่ติดกับหนองเล็งทรายแห่งนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากการหากุ้งฝอยที่นี่จะหาได้เฉลี่ยวันละประมาณ มากกว่า 2 กิโลกรัม โดยกุ้งฝอยที่นี่จะเป็นกุ้งฝอยที่มีตัวโตและใส เป็นที่นิยมของผู้ที่ซื้อไปนำไปประกอบอาหารโดยทุกวันจะมีผู้เดินทางมารับซื้อและหากคนไหนที่สะดวกจะนำไปขายที่ตลาดก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้น และกุ้งฝอยที่นี่จะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และถือเป็นแหล่งที่สามารถหากุ้งฝอยได้มากที่สุดในจังหวัดพะเยา สำหรับกุ้งฝอยที่นำไปจำหน่ายเป็นกุ้งเต้นกว๊านพะเยา ส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งหนองเล็งทรายแห่งนี้ จึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้วันละไม่ต่ำกว่า 500 ถึง 1000...

พะเยา….คึกคัก!! ผู้ว่าฯนำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (มีคลิป)

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ที่ บริเวณถนนหน้าท่าเรือวัดติโลกอาราม และได้นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  โดยใช้เรือพายจำนวนมากกว่า 50 ลำ เวียนเทียนรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของ จ.พะเยา  โดยกิจกรรมนั่งเรือพายเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยานั้น ปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือ...

ที่จังหวัดพะเยา ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ลดลงอย่างต่อเนื่องใกล้วิกฤต(มีคลิป)

สภาพสันดอนที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ในกลางกว๊านพะเยา สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และกินพื้นที่หลาย 1,000 ไร่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเหลือเพียง 9.67 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ในช่วงอาทิตย์นี้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาก็จะลดลงและจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมทั้งการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ซึ่งจะต้องดำเนินการขอแหล่งน้ำสำรองจากอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ เพื่อเข้ามาเติมกว๊านพะเยา เหมือนเช่นปี 2559 ที่เกิดภาวะวิกฤตกว๊านพะเยาจนปริมาณน้ำลดลงแทบแห้งขอดและกระทบกับระบบนิเวศและการผลิตประปา https://youtu.be/MQr1AhNKy00 ภาพ-ข่าว ปัณญวิชญ์ จ.พะเยา

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,443ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles