ส.ส.ปฐมพงศ์ พร้อมผู้นำชุมชน นำขบวนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ร.ร.วัดโคกพระเจดีย์

ส.ส.ปฐมพงศ์  เขต 4 นครปฐม นำขบวนชวนนายกอบต.โคกพระเจดีย์ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม