ศรีสะเกษ ตำรวจเข้มแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติดฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายสำรวย  เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ...

อ่านเพิ่มเติม