หน้าแรก แท็ก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

Tag: ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ชุมพร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระราชกุศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ร่วมกิจกรรม โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเป็นพระราชกุศล...

พังงา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

ที่ท่าน้ำบริเวณท่าเทียบเรือสุระกุล หมู่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 พร้อมกับมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำท้องถิ่นของตำบลโคกกลอย ตำบลหล่อยูง ตำบลคลองเคียน ตำบลท่าอยู่ ตำบลกะไหล องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านสามช่องใต้ และองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านท่าปากแหว่งพัฒนา หมู่...

อบจ.ฉะเชิงเทรา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ได้แก่ ปลาตะเพียน  จำนวน 300,000 ตัว  ลงสู่แม่น้ำบางปะกง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2565  ณ ที่บริเวณท่าน้ำ วัดไชยภูมิธาราม...

จังหวัดฉะเชิงเทรา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่บริเวณท่าน้ำ วัดไชยภูมิธาราม (วัตท่าอิฐ) จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2565 โดยมี นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ ...

กรมประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.5 ล้านตัว เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างรายได้ให้ประชาชนคลองนาคราช จังหวัดชุมพร

ที่คลองนาคราช บริเวณโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองชุมพร บ้านไทรบ่วง หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายอลงกรณ์ พลบุตร   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้ “โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในคลองนาคราช จังหวัดชุมพร และโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่    คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้แก่ชาวประมงและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีนายอำเภอเมืองชุมพร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ  นายเฉลิมชัย...

จ.พังงา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในคลองพังงา  ด้วยกรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนไดมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

เพชรบูรณ์ ชาวอำเภอชนแดนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ์

ที่อ่างเก็บน้ำบ้านกุฎิพระ หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมพลังร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหินศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติศิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2564 โดยมี นายนิเวศน์...

ลพบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริเวณท่าน้ำวัดพรหมาสตร์ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียนทอง...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,592ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles