หน้าแรก แท็ก ประชุม

Tag: ประชุม

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมปลูกฟื้นฟูป่าในเขตสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด

ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ   สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวาระสำคัญประกอบด้วย   คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 81/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ...

จ.ฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ ระดับจังหวัด ครั้งที่2/2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ   ทั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการประสานจากกรมพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย...

มุกดาหาร รองนายก รมต. และ นอภ.ดงหลวง ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง/ผอ.ศป.ปส.อ.ดงหลวง พร้อมด้วย ผู้แทน ผกก.สภ.ดงหลวง ผู้แทน สวญ.สภ.กกตูม สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทน ผอ.รพ.ดงหลวง ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ปลัดอำเภองานป้องกัน และกำนันทุกตำบลร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี...

สพป.แพร่ เขต 1″ประชุม” รับฟังนโยบายจากเสมา 1 เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง

ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับ นายไตรยศ  เสรีรักษ์  นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...

รองผู้ว่าฯ พังงา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีตัวแทนจากทุกกระทรวงเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันดำเนินการให้จังหวัดพังงาสามารถขจัดความยากจนสำเร็จตามนิยามได้ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ในความรับผิดชอบ 4 อำเภอ คือ อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอเมืองพังงา จำนวน 1,700 ครัวเรือน ซึ่งทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือนเพื่อร่วมกับครัวเรือนในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยได้ทำการบันทึกในระบบ...

พังงา 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจัดประชุม กรอ. ครั้งที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการของกลุ่มจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่,ตรัง,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฯ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน คณะกรรมการฯ จาก 6 จังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วม ณ...

อบจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมติดตามสถานการณ์โควิด – 19เน้นย้ำเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 608 พร้อมกำชับเข้มงวดมาตรการ COVID Free Setting

นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 14 /2565  พร้อมด้วย  นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุข   ผู้แทนอำเภอ 11 อำเภอ  ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รวมทั้งสรุปการให้บริการฉีดวัคซีน...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,334ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles