28.3 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
ตลาดเลหลัง
หน้าแรก แท็ก ทอดผ้าป่า

Tag: ทอดผ้าป่า

เชียงใหม่ ผอ.ฟ้า” เป็นตัวแทนหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมมอบเงินจำนวน 300,000 บาทสมทบในการสร้างโบสถ์

ที่วัดสันป่าไหน่ (ร้าง) ตำบลเมืองงาย อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพรทิพา สุพัฒนุกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี เดินทางมาเป็นผู้แทนในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีนายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ นายบุญเรือง คงรัก  นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ  นายชัยรัตน์ คำมูล นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย รวมทั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน...

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นำโดย นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา คณะอนุกรรมการวิชาการ ดร. ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนาธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนาธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี...

นครนายก – จัดงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ที่นครนายกบริเวณ วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้จัดงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้างพร้อมคณะสงฆ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบันชา เชาวรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายวิลาส บุญโต พัฒนาการ จังหวัดนครนายกพร้อมคณะทำงานและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นายวิลาส บุญโต พัฒนาการจังหวัดนครนายกกล่าวว่าในนามของคณะจัดงานผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี...

ลพบุรี รพ.อานันทมหิดล จัดพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารรักษาพยาบาลและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล

ที่ ตึกอำนวนการ โรงพยาบาลอานันทมหิล กรมแพทย์ทหารบก  ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พล.ต.อำนวย เติมเกาะ โรงพยาบาลอานันทมหิล ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี โรงพยาบาลอานันทมหิล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก 6 ชั้น และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี โดยได้รับความเมตตา จาก...

ปทุมธานี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษาสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยมีนายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ให้การต้อนรับพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง   ชมรมครู ชมรมศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ได้ร่วมการจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสมทบในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะครูบุคลากรทางการศึกษา...

ชาวแพร่ “ร่วมบุญสร้างกุศล” ทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เขตปกครองหนเหนือ รวมไม่เป็นทางการ 10 ล้านเศษ

ตามที่คณะสงฆ์ ส่วนราชการ ประชาชน ได้ร่วมใจทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน เป็นการพัฒนาความรู้และคุณธรรมของพระสงฆ์ไทย เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนและสังคมไทยนั้น พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่  ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จ.แพร่ เจริญพรว่า...

นนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุธี  ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในครั้งนี้ โดยมียอดรวมทอดผ้าป่า ยอดรวมทั้งสิ้น 1,0865,584.-...

จ.แพร่ “ประกอบพิธี” ทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการ "ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565" เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระสงฆ์ไทย พร้อมนำตัวแทนคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในจังหวัด ตลอดจนตัวแทนประชาชนในจังหวัดแพร่...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles