หน้าแรก แท็ก ตาคลี

Tag: ตาคลี

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมศิลปะดนตรีจิตอาสาสู่ชุมชน

นางจิรปรียา  ชูยอด พร้อมด้วยคุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จัดกิจกรรมศิลปะดนตรีจิตอาสาสู่ชุมชน  เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องๆ ซึ่งโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นโรงเรียนประถม โดยทางโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ได้ทำหนังสือขอวิทยากร และจิตอาสาทางด้านศิลปะและดนตรีไปที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  เพื่อขอวิทยากรและจิตอาสามาร่วมลงมือสร้างผลงานด้วยตนเอง ทำแหล่งเรียนรู้ BBL มีนักเรียนจิตอาสาประมาณ 20 คน และนักเรียนโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ก็เป็นจิตอาสามาร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆ  กิจกรรมที่เรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆและได้ความรู้ ได้สร้างผลงานขึ้นมาเองแล้วเกิดความภาคภูมิใจไปด้วย ภาพที่นักเรียน...

จป.รวมพลังบำเพ็ญประโยชน์สู่สถานศึกษา

นางขนิษฐา  มัจฉากล่ำ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 โดยมี นายดำรง ชูเมือง ประธานชมรม จป.นครสวรรค์ กล่าววัตถุประสงค์  สืบเนื่องจากวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E.ประจำปี 2563

นายวรากร ศรีภพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของ สภ.ตาคลี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ณ ศาลาประชาคมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์   โดยมี ร.ต.อ.ศิวพร บุษประทุม รอง.สว.จร.สภ.ตาคลี  กล่าวรายงาน  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักที่ทุกหน่วยต้องนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน  เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก โดยแผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ได้กำหนดให้ครูตำรวจแดร์ เข้าร่วมดำเนินการป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน ซึ่ง...

รร.ท.อ.ตาคลี จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ในโครงการฝึกทักษะอาชีพ

ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  คุณครู และนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ในโครงการฝึกทักษะอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ที่ อาคารโดมอเนกประสงค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์   โดยได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เปิดแผงขายของราคาถูก เพื่อฝึกทักษะอาชีพและการประกอบอาชีพสุจริต โดยครั้งนี้มีครูและนักเรียนลงชื่อขายของจำนวนกว่า 30 ร้านค้า มีสินค้ามาวางขาย เช่น ผักสด ผลไม้  ขนมหวาน  เสื้อผ้ามือ 2 ...

วัดและชาวบ้านไตรคีรี เตรียมงานบุญทอดกฐินและงานลอยกระทง

พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไตรคีรีวราราม และชาวบ้าน จัดงานทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 30 ตุลาคม และประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สืบเนื่องด้วย ปีที่ แล้วได้มีผู้มีจิตศรัทธาของญาติโยมจาก บริษัท คุณ โช โปรดักส์ชั่น จำกัด มาร่วมสร้างบันไดอนันตนาคราชถวายวัดวัดไตรคีรีวราราม แล้วต่อมาก็มาสร้างสระน้ำอโนดาต หน้าบันไดอนันตนาคราชนี้ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร ใช้เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูเข้ากับสถานที่แวดล้อมของวัด  จึงได้จัดเตรียมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง และงานทอดกฐินสามัคคี รวม...

อ.ตาคลี เลี้ยงโคขุนสร้างชาติ ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพใหม่

ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเขาดิน  น.ส.โกสุม  โยธาสอน หัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  กล่าวว่า ได้มีกิจกรรมร่วมในส่วนของในการจัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาชุมชนโคขุน ลับแล ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ทางกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณในส่วนของที่ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโคขุนในกลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 13 ราย ที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ 11 ราย ส่วนของ นายปกรณ์ คำหล้า อดีตกำนันตำบลตาคลี บอกว่า ได้ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 12 บ้านเขาดิน ต. ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์...

กฟภ. ร่วมกับ PEA ENCOM INTERNATIONNAL จัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศาสนสถาน

นายปฏิคม  วงษ์สุวรรณ กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศาสนสถานและเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED” โดยมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้กับวัดสว่างวงษ์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 449,420 บาท โดยมี พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์ เจ้าคณะอำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์   นายนคร  โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธี ...

ชาวบ้านจันเสน เตรียมทำดอกไม้ธูปเทียน ที่สวยงามประดับในกระทง

ที่ตำบลจันเสน  นางวิมลรัตน์  โพธิ์ประสาน  ชาว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์   ได้ให้ชาวบ้านจันเสนมาร่วมกันทำ ดอกไม้ธูปเทียน หลากสี สวยงาม นี้เป็นประจำทุกปี และทำมากว่า 30 ปี  เพื่อจะนำไปเสียบในกระทงใบสีที่ทำขึ้นให้กับวัด ไว้จำหน่ายในวันงานจำนวนหลายพันใบ ในงานประเพณีลอยกระทงวัดจันเสน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมี น.ส.ภาวิณี  มีแสง ผู้ใหญ่หมู่ 8 เป็นผู้ประสานงานติดต่อนำวัสดุจากทางวัดนำมาให้ชาวบ้านช่วยกันทำ ดอกไม้ธูปเทียน และกระทง เพื่อจะจำหน่ายในวันงานลอยกระทง โดยจะมีชาวบ้านแต่งตัวชุดไทย ครู...

Stay Connected

22,042แฟนคลับชอบ
2,873ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles