ป้ายกำกับ: ตาก

อ.อุ้มผาง ด่านตรวจพืชแม่สอด ฝ่ายปกครอง  ทหาร ตำรวจ ตชด.ประชุมร่วม เพื่อแก้ไขปัญหา การขนย้ายหมากสด

ผู้บังคับกองร้อยทหาราบที่ 1433 ประชุมเพิ่อแก้ไขปัญหา การขนย้ายหมากสด...

อ่านเพิ่มเติม

ตาก แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา  อ.แม่สอด

แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร...

อ่านเพิ่มเติม

ตาก เตรียมพร้อม รองรับสถานการณ์และความปลอดภัยของพี่น้องปชช.ตามแนวชายแดน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 พร้อมด้วย...

อ่านเพิ่มเติม

ตาก กรมทหารพรานที่ 35 นำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค

ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35  จัดกำลังพลชุดจิตอาสา นำรถบรรทุกน้ำ...

อ่านเพิ่มเติม