ป้ายกำกับ: ชุมพร

ชุมพร สุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดี กรมฝนหลวง ควง รองอธิบดี ลงชุมพร ติดตามผลการปฎิบัติงาน ฝนหลวง ช่วยภัยแล้ง ให้เกษตรกรชุมพร

 ที่สนามบินชุมพร ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง ควง นายวีรวัฒน์...

อ่านเพิ่มเติม

ชุมพร ติดตามการให้ความช่วยเหลือชาวตำบลสองพี่น้อง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล บรรเทาความเดือดของประชาชน

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม...

อ่านเพิ่มเติม

ชุมพร กรมฝนหลวง เปิดศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงสนามบินชุมพร ช่วยภัยแล้งตามนโยบายของนายกฯ.

ที่ท่าอากาศยานชุมพร ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย พ.อ. โชติ...

อ่านเพิ่มเติม

ชุมพร นายกโต้ง สส.สันต์ ร่วมวิ่งสร้างบุญเพื่อสุขภาพที่พักสงฆ์ทุ่งค้อ                                         

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชุมพร นายวิรัญ ชูกลาง รองประธานสภา อบจ.ชุมพร...

อ่านเพิ่มเติม

ชุมพร จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 เป็นประธานในพิธีเปิด...

อ่านเพิ่มเติม