ป้ายกำกับ: กำแพงเพชร

กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ รณรงค์งดการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตรก่อนการเพาะปลูกพืช

พันเอก  เสมอ  แจ่มใส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร (ฝ่ายทหาร)...

อ่านเพิ่มเติม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พร้อมประชาชน จัดทำแนวกันไฟ รอบอ่างเก็บน้ำคลองขยุค

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามกันขับเคลื่อนงานของส่วนราชการและหน่วยงาน...

อ่านเพิ่มเติม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ร่วมกับ ปชช.เมืองกำแพงเพชร จัดทำเสวียน เพื่อใช้ในการเก็บเศษวัสดุทางธรรมชาติที่อาจเป็นเชื้อไฟ ป้องกันเกิดไฟป่า

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามกันขับเคลื่อนงานของส่วนราชการและหน่วยงาน...

อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเพชร จิตอาสา ร่วมกับ อุทยานคลองวังเจ้า ผู้นำชุมชน จัดทำแนวกันกันไฟป้องกันไฟป่า ลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน อำเภอคลองลาน...

อ่านเพิ่มเติม