ป้ายกำกับ: กระบี่

อบจ.กระบี่พร้อมสนับสนุนสรรพกำลัง แก้ปัญหาวิกฤตน้ำในจ.กระบี่ ผลึกกำลังทั้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลังจากฝนหลวงเทลงมา แต่ยังไม่ได้น้ำตามเป้าหมาย

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล...

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.กระบี่เปิดสายด่วน 1131 รับเรื่องประชาชนขาดน้ำ ขนรถบรรทุกน้ำข้ามทะเลไปช่วยเหลือ สถานบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด ปอเนาะบ้านคลองกำ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยนายสมศักดิ์  กิตติธรกุล...

อ่านเพิ่มเติม

กระบี่ พบผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี มากกว่า 52 คน อายุมากสุด 115 ปี เคล็ดลับทานอาหารปราศจากสารพิษ และอารมณ์ดี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพของผู้สูงวัย อายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่ อ.เหนือคลอง...

อ่านเพิ่มเติม

ประปากระบี่ยังวิกฤต คงใช้แผนจ่ายน้ำสลับวันในสัปดาห์นี้ คาดการณ์ฝนมาเติมปริมาณน้ำต้นเดือนพฤษภา พร้อมวางแผนรองรับภัยแล้งปี 68 29 เมษายน 2567

นางนุชนภา  พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่...

อ่านเพิ่มเติม

กระบี่ เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา ขอใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ทำฝนหลวงให้ตกภายใน 5 วันหลังจากนี้

รถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่นำน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน...

อ่านเพิ่มเติม