ษุภชา โศภิษฐกมล

Author Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference
108 โพสต์0 ความคิดเห็น

สำนักงานพื้นที่พิเศษ (อพท.๔) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชนสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ และเจ้าหน้าที่ อพท.๔ ได้ดำเนินการกิจกรรมสร้างการรับรู้ชุมชนสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัดสุโขทัย โดยมี...

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการดำเนินงาน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 10 จังหวัด

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการดำเนินงาน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 10 จังหวัด ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://youtu.be/Vnf2ivpoVDU

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างการดำเนินงาน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 10 จังหวัด

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างการดำเนินงาน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 10 จังหวัด ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://youtu.be/qgx70kYRv2Y

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ก่อนดำเนินโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 10 จังหวัด

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ก่อนดำเนินโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 10 จังหวัด ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ https://youtu.be/wCnDT9SpXMo

นายจุติ​ ไกรฤกษ์​ รมว.พม. ประชุมทางไกลออนไลน์​ ได้มอบหมายให้ นายสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขานุการ​กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​

https://youtu.be/T6FzOHABl-4 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชุมทางไกลออนไลน์​ เปิดตัวเลขาคนใหม่ นายสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขานุการ​กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมได้มอบหมายให้เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน​ ปี​ 2566​ แก่หน่วยงานในสังกัด​ พม.​ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์​ (ทีม​ One​ home​ พม.นครสวรรค์)​ โดยมีนางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ​ 7​ ลพบุรีและหัวหน้าหน่วยงาน​...

“อลงกรณ์” คิกออฟงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่จังหวัดเพชรบุรี (Field Day) ปี 2566

       นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองจอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงานต้อนรับโดยมีผู้เข้าร่วมงานอาทิ นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. นางสาวศิริวรรณ...

เปิดผลสำรวจ ประชาชนกว่า 90% ปลื้มผลงาน ก.เกษตรฯ ในปี 65 พึงพอใจนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” และแอพพลิเคชัน “เกษตรดิจิตอล” มากสุด เป็นหน่วยงานมีคุณธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง และบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 5 ม.ค. 66 รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการสำรวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสำรวจการรับรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 กระจายกลุ่มตัวอย่างในทุกจังหวัดของประเทศไทย จำนวน 1,678 ชุด...

อพท.๔ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ และเจ้าหน้าที่ อพท.๔ ร่วมเจริญ พระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,743ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Author Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles