ษุภชา โศภิษฐกมล

Author Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference
99 โพสต์0 ความคิดเห็น

จับตา “จุรินทร์” เปิดฉาก ประชุม STEER ความร่วมมือเศรษฐกิจ ไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 6 ดันยกระดับ ลงทุน-เกษตร-ท่องเที่ยว-ทรัพย์สินทางปัญญาไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship หรือ STEER) ครั้งที่ 6 ระดับรัฐมนตรี ร่วมกับ ดร.ตัน ซี เหล็ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมคนที่สองของสิงคโปร์ ที่โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นายจุรินทร์...

ไทยสร้างชื่อกระหึ่มยุโรป “เฉลิมชัย” นำทีมกระทรวงเกษตรฯ เปิดงานสัปดาห์ไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมโชว์ศักยภาพเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลกในงานพืชสวนโลก เนเธอร์แลนด์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”วันประเทศไทย” (Thailand National Day)และงานสัปดาห์ประเทศไทย ในงานพืชสวนโลก (The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ เมืองอัลเมียร์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค....

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ขี้แจงกรณีบริษัท Turtle Farm ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เคยแวะชมกิจการเพียงครั้งเดียว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทนี้ นอกจากเคยแวะไปชมกิจการของบริษัทดังกล่าวเพียงครั้งเดียวระหว่างเดินทางไปสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ หลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนมิถุนายน เนื่องจากมีผู้แนะนำว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านเห็ดแบบครบวงจร

“ก.เกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” ตั้งกลไกใหม่ ”กร,กห.”

“ก.เกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” ตั้งกลไกใหม่ ”กร,กห.”ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหาร ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำด้วย 3 แนวทางการ...

“ก.เกษตรฯ” หารือหอการค้าไทยขยายความร่วมมือ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ”เฉลิมชัย”

“ก.เกษตรฯ” หารือหอการค้าไทยขยายความร่วมมือ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ”เฉลิมชัย”“อลงกรณ์” จับมือ ”สนั่น” ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง ยกระดับรายได้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าการค้าส่งออกสู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งขยายความร่วมมือกับทุกภาคีภาคส่วน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกำหนดประชุมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางและโครงการขยายความร่วมมือในทุกมิติ...

ปชป. ตีปี๊บก่อนศึกซักฟอก “อลงกรณ์” โชว์ผลงานเด่น เกษตรฯ-พาณิชย์ ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารเพิ่มขึ้น 20% สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด 5 แสนล้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า แม้จะเผชิญกับวิกฤติซ้อนวิกฤติ ทั้งโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และยังเผชิญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิด แต่ประเทศไทยก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ม.ค.-พ.ค. มีมูลค่ารวม 467,255.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.16% โดยมีสินค้าเกษตรอาหารที่ส่งออกสำคัญ 5...

“เฉลิมชัย“ รุกลึกทุกตำบลทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรกของประเทศ

“อลงกรณ์” เผยความคืบหน้าตั้งกลไกใหม่ครบ 7 พันตำบล เดือนหน้าเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ภาคเกษตรของไทย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกภาคีภาคส่วนกำลังเร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทุกจังหวัด เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ครอบคลุมลึกลงไปใน 70,000 หมู่บ้าน 7 พันตำบล 878 อำเภอรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ด้วยแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ 878 อำเภอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรของไทย โดยเฉพาะปัญหาความยากจน...

ฟรุ้ทบอร์ดพอใจส่งผลไม้ไปจีนครึ่งปีแรกทะลุ 1 ล้านตัน สร้างรายได้กว่า 8 หมื่นล้าน

ฟรุ้ทบอร์ดพอใจส่งผลไม้ไปจีนครึ่งปีแรกทะลุ 1 ล้านตัน สร้างรายได้กว่า 8 หมื่นล้าน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าผนึก คพจ. 22 จังหวัด รับมือผลไม้ใต้ลำไยเหนือ 1.2 ล้านตัน พร้อมเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเยียวยาชาวสวนลำไยจากผลกระทบโควิด-19 “เฉลิมชัย” สั่งฟรุ้ทบอร์ดเร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570 เพิ่มศักยภาพสู่เป้าหมายเกษตรมูลค่าสูง ชูนโยบายคุณภาพและมาตรฐาน เน้นพัฒนาพันธุ์ใช้เทคโนโลยี เพิ่มการแปรรูปสร้างแบรนด์ขยายตลาดและการปฏิรูปการบริหารจัดการ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,587ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Author Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles