Statistiche web
มุกดาหาร   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสาร เตรียมพร้อมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุรศักดิ์ บุญโสดา รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 แก้วมุกดาเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร

 ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ และระบบจำหน่ายของ กฟภ. เตรียมความพร้อมบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารและบริเวณถนนโดยรอบ  เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดบนเสาไฟฟ้า และก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร

ได้รับมอบหมายพร้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินการจาก บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเส้นทางในการดำเนินการ จำนวน 3 เส้นทาง คือเส้นทางที่ 1 สี่แยกตลาดเทศบาล 1 ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เส้นทางที่ 2 หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารฝั่งขวา ถึง สี่แยกตลาดราตรี เส้นทางที่ 3 หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารฝั่งซ้าย ถึง สี่แยกตลาดราตรี

นายสุรศักดิ์ บุญโสดา รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 แก้วมุกดาเกมส์ ในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานต่าง ๆ อีก 11 หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างดี

ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ และระบบจำหน่ายของ กฟภ. เพื่อเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม รวมทั้งการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ และยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแก่ชาวจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์.

ภาพ-ข่าว นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ มุกดาหาร

Share This